Các trường Nhật ngữ đang có Nhiều du học sinh Việt nam nhất

Cập nhật danh sách các trường Nhật ngữ ở Nhật Bản có số lượng du học sinh Việt Nam nhiều nhất (trên 100 du học sinh)…

Sang Nhật Bản để học tiếng thì ai cũng muốn vào một trường Nhật ngữ có nhiều du học sinh VN đang theo học. Vào trường có nhiều người Việt, có nhiều đồng hương thì đó là một lợi thế. Thông thường trường nào có số lượng du học sinh VN đang học trên 100 người thì được coi là nhiều.

Dưới đây chúng tôi sẽ thống kê những trường Nhật ngữ vào thời điểm hiện tại đang có trên 100 du học sinh VN theo học tiếng.

Danh sách các trường Nhật ngữ có nhiều du học sinh VN – Trên 100 người

Các trường Nhật ngữ có NHIỀU du học sinh Việt Nam đang học

Trong lớp học của Các trường Nhật ngữ có NHIỀU du học sinh VN đang học

Trường ST. MARY JAPANESE SCHOOL – セントメリー日本語学院

Địa chỉ trường: 4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811

China
5
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
104
Nepal
63
Thailand
0
Myanmar
9
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
20
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
2
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
203

SAITAMA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 埼玉日本語学校

Địa chỉ trường: 1-58-1 Dote-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0801

China
18
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
101
Nepal
70
Thailand
0
Myanmar
2
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total

YAMATE INTERNATIONAL SCHOOL – 山手インターナショナルスクール

Địa chỉ trường: 11-10 Wakita-honcho, Kawagoe-shi, Saitama 350-1123

China
23
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
137
Nepal
19
Thailand
0
Myanmar
8
Mongolia
10
Indonesia
0
Sri Lanka
15
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
5
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
3
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
221

HEISEI INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY – 平成国際教育学院

Địa chỉ trường: 9-1 Hinodecho, Sakado-shi, Saitama 350-0225

China
0
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
103
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
2
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
105

TOKYO JAPAN LIBERAL ARTS COLLEGE – 東京JLA外国語学校

Địa chỉ trường: 13-10 Minamihon-cho, Funabashi-shi, Chiba 273-0004

China
54
Korea
2
Taiwan
0
Vietnam
142
Nepal
34
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
232

KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE – KEN日本語学院

Địa chỉ trường: Okawa Bldg., 4-48 Shin-Matsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034

China
0
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
172
Nepal
32
Thailand
1
Myanmar
0
Mongolia
2
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
1
U.S.A
0
India
6
France
0
Russia
0
Philippines
12
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
6
Total
232

ASAHI INTERNATIONAL SCHOOL – 朝日国際学院

Địa chỉ trường: Janome Kashiwa Bldg. 2F, 2-2-23 Akehara, Kashiwa-shi, Chiba 277-0843

China
26
Korea
0
Taiwan
3
Vietnam
136
Nepal
0
Thailand
1
Myanmar
0
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
1
India
2
France
0
Russia
0
Philippines
8
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
1
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
1
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
180

AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE – 青山国際教育学院

Địa chỉ trường: Aoyama Center Bldg. 3F, 3-8-40 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062

China
118
Korea
69
Taiwan
10
Vietnam
229
Nepal
0
Thailand
14
Myanmar
4
Mongolia
14
Indonesia
1
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
1
India
0
France
0
Russia
14
Philippines
12
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
1
Canada
1
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
2
Total
490

TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL – 東京国際日本語学院

Địa chỉ trường: 2-13-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

China
76
Korea
2
Taiwan
33
Vietnam
118
Nepal
8
Thailand
1
Myanmar
2
Mongolia
3
Indonesia
0
Sri Lanka
12
Sweden
0
Malaysia
1
U.S.A
3
India
0
France
24
Russia
0
Philippines
2
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
2
U.K
0
Canada
1
Bangladesh
4
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
2
Germany
2
Australia
0
Others
21
Total
317

SHINJUKU GYOEN GAKUIN – 新宿御苑学院

Địa chỉ trường: 2-3-13 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

China
12
Korea
0
Taiwan
4
Vietnam
126
Nepal
20
Thailand
0
Myanmar
9
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
15
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
6
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
3
Total
195

HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 東新宿日本語学院

Địa chỉ trường: 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

China
28
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
136
Nepal
2
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
167

TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 東京ワールド日本語学校

Địa chỉ trường: 1-13-24 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

China
372
Korea
88
Taiwan
5
Vietnam
374
Nepal
84
Thailand
2
Myanmar
12
Mongolia
16
Indonesia
3
Sri Lanka
89
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
3
France
1
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
1
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
1051

SAMU LANGUAGE SCHOOL – サム教育学院

Địa chỉ trường: 2-1-6 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

China
105
Korea
10
Taiwan
0
Vietnam
122
Nepal
29
Thailand
0
Myanmar
25
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
5
Sweden
5
Malaysia
0
U.S.A
1
India
0
France
0
Russia
5
Philippines
3
Saudi Arabia
0
Italy
1
Spain
0
U.K
0
Canada
1
Bangladesh
8
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
25
Total
346

TOKYO WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL – 東京早稲田外国語学校

Địa chỉ trường: 2-9-13 Hyakunin-cho, Shinjukuku, Tokyo 169-0073

China
531
Korea
26
Taiwan
1
Vietnam
218
Nepal
75
Thailand
0
Myanmar
68
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
1
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
1
Others
1
Total
923

MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE – ミツミネキャリアアカデミー 日本語コース

Địa chỉ trường: Dai 3 Yamahiro Bild 2〜7F, 4-1-1 Kitashinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074

China
208
Korea
107
Taiwan
73
Vietnam
127
Nepal
12
Thailand
0
Myanmar
16
Mongolia
3
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
18
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
1
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
1
Total
566

HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS – ヒューマンアカデミー日本語学校東京校

Địa chỉ trường: Success Takadanobaba Building., 3-18-3 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

China
537
Korea
95
Taiwan
12
Vietnam
152
Nepal
34
Thailand
5
Myanmar
74
Mongolia
2
Indonesia
20
Sri Lanka
86
Sweden
0
Malaysia
1
U.S.A
1
India
4
France
1
Russia
3
Philippines
33
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
30
Cambodia
1
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
106
Total
1197

TOKYO SANRITSU ACADEMY – 東京三立学院

Địa chỉ trường: 1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074

China
204
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
145
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
349

MEROS LANGUAGE SCHOOL – メロス言語学院

Địa chỉ trường: 2-45-7 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013

China
569
Korea
49
Taiwan
25
Vietnam
235
Nepal
11
Thailand
12
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
11
Sri Lanka
40
Sweden
1
Malaysia
39
U.S.A
1
India
1
France
0
Russia
4
Philippines
1
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
2
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
1
Others
12
Total
1014

TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER – 東京語文学院 日本語センター

Địa chỉ trường: 3-26-16 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

China
29
Korea
0
Taiwan
15
Vietnam
104
Nepal
19
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
1
Sweden
0
Malaysia
12
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
4
Total
184

AN LANGUAGE SCHOOL – アン・ランゲージ・スクール

Địa chỉ trường: 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

China
135
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
181
Nepal
10
Thailand
0
Myanmar
93
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
27
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
448

AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU – アン・ランゲージ・スクール成増校

Địa chỉ trường: 3-10-4 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo 175-0094

China
0
Korea
1
Taiwan
0
Vietnam
138
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
56
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
2
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
3
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
5
Total
205

EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE – 東方国際学院

Địa chỉ trường: 5-15-2 Higashi-kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084

China
75
Korea
0
Taiwan
12
Vietnam
176
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
11
Indonesia
39
Sri Lanka
2
Sweden
0
Malaysia
4
U.S.A
0
India
1
France
0
Russia
1
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
1
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
2
Total
324

TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE – 東京国際交流学院

Địa chỉ trường: 2-3-16 Sennincho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835

China
145
Korea
0
Taiwan
3
Vietnam
183
Nepal
60
Thailand
27
Myanmar
26
Mongolia
0
Indonesia
7
Sri Lanka
28
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
1
India
0
France
1
Russia
1
Philippines
65
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
10
Cambodia
185
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
9
Total
751

ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE – 飛鳥学院

Địa chỉ trường: 1-36, Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0066

China
205
Korea
29
Taiwan
1
Vietnam
197
Nepal
2
Thailand
6
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
18
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
4
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
462

WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, YOKOHAMA – 早稲田EDU日本語学校横浜校

Địa chỉ trường: 16 Hiranuma Bldg., 8-1 Ogawa-machi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0023

China
94
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
139
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
22
Indonesia
3
Sri Lanka
3
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
25
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
1
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
288

ToBuCo VOCATIONAL COLLEGE – ToBuCo専門学校

Địa chỉ trường: 1-20 Fukiagecho, Gifu-shi, Gifu 500-8326

China
1
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
109
Nepal
1
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
1
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
112

A.C.C. INTERNATIONAL CULTURE COLLEGE -A.C.C.国際交流学園

Địa chỉ trường: 10-9 Omiya-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka 418-0066

China
38
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
102
Nepal
12
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
1
Indonesia
20
Sri Lanka
88
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
262

NORTH RIVER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – ノースリバー日本語スクール

Địa chỉ trường: 2-8-3 Hataedori, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 453-0851

China
1
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
172
Nepal
25
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
62
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
2
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
262

NAGOYA FUKUTOKU JAPANESE ACADEMY – 名古屋福徳日本語学院

Địa chỉ trường: 2-14-22 Aoi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0006

China
29
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
102
Nepal
33
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
27
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
191

NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 名古屋SKY日本語学校

Địa chỉ trường: 1-13-22 Shinsakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0007

China
14
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
112
Nepal
14
Thailand
1
Myanmar
1
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
32
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
2
Total
176

NAGOYA ACADEMY OF EDUCATION – 名古屋教育学院

Địa chỉ trường: 77-12 Nishikoken, Inuyama-aza, Inuyama-shi, Aichi 484-0085

China
2
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
264
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
2
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
268

ONE PURPOSE INTERNATIONAL ACADEMY – ワン・パーパス国際学院

Địa chỉ trường: 3-6-18, Daito-cho, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0002

China
21
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
111
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
1
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
2
Total
136

OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE – 大阪国際教育学院

Địa chỉ trường: 1-29-2 Nishikujo, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka 554-0012

China
80
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
131
Nepal
4
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
4
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
1
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
1
Total
222

ASHIYA KOKUSAI GAKUIN – 芦屋国際学院大阪校

Địa chỉ trường: 1-7-1 Teradamachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0045

China
68
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
179
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
2
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
1
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
251

EHLE INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – エール学園日本語教育学科

Địa chỉ trường: 3-9-3 Namba-Naka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0011

China
188
Korea
24
Taiwan
26
Vietnam
190
Nepal
0
Thailand
5
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
19
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
2
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
454

NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 一般社団法人日生日本語学園

Địa chỉ trường: 4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0004

China
10
Korea
2
Taiwan
0
Vietnam
212
Nepal
4
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
16
Sri Lanka
5
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
249

BUNRIN GAKUIN NIHONGO-KA – 文林学院 日本語科

Địa chỉ trường: 1-5-20 Oji-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0023

China
5
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
138
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
143

INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL(Kokusai Nichigo Kyoiku Gakuin) – 国際日語教育学院

Địa chỉ trường: 2-2-18 Deshiro, Nishinari-ku, Osaka-shi, Osaka 557-0024

China
93
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
119
Nepal
0
Thailand
1
Myanmar
6
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
219

OSAKA MINAMI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 大阪みなみ日本語学校

Địa chỉ trường: 5-2-38 Kire, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0027

China
42
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
129
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
172

HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, OSAK – ヒューマンアカデミー日本語学校大阪校

Địa chỉ trường: Hieisouken bldg., 2-5-9 Kitakyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0057

China
345
Korea
119
Taiwan
28
Vietnam
181
Nepal
5
Thailand
12
Myanmar
9
Mongolia
0
Indonesia
15
Sri Lanka
23
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
1
France
0
Russia
1
Philippines
26
Saudi Arabia
1
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
2
Bangladesh
8
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
1
Others
2
Total
779

OSAKA FOREIN LANGUAGE SCHOOL – 大阪外語学院

Địa chỉ trường: 2-6-14 Kitakyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0057

China
8
Korea
1
Taiwan
5
Vietnam
135
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
69
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
218

OSAKA JAPANESE COLLEGE SCHOOL – 大阪日本語学院

Địa chỉ trường: 74-26 2cho, Higashiasakayama-cho, Kita-ku, Sakai-shi, Osaka 591-8008

China
62
Korea
0
Taiwan
1
Vietnam
182
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
1
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
8
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
254

SHUMEI KOBE INTERNATIONAL SCHOOL – 秀明神戸国際学院

Địa chỉ trường: Itani Bldg., 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-0831

China
0
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
102
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
1
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
103

KOBE INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY -KIJ語学院

Địa chỉ trường: 1-12-7 Arata-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0032

China
75
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
177
Nepal
4
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
2
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
3
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
1
Total
262

KOBE FOREIN LANGUAGE EDUCATION ACADMY – 神戸外語教育学院

Địa chỉ trường: 5-6-1, Rokubancho, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0002

China
26
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
231
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
257

INTERCULTURE LANGUAGE ACADEMY – 国際語学学院

Địa chỉ trường: 7-5 Yonbancho, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0004

China
34
Korea
11
Taiwan
2
Vietnam
148
Nepal
6
Thailand
11
Myanmar
43
Mongolia
19
Indonesia
5
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
4
U.S.A
0
India
0
France
2
Russia
2
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
2
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
1
Others
5
Total
295

KOBE INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL – 神戸国際語言学院

Địa chỉ trường: 6-20 Tateishi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0943

China
10
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
112
Nepal
2
Thailand
0
Myanmar
9
Mongolia
0
Indonesia
2
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
2
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
137

KURASHIKI LANGUAGE ACADEMY – 倉敷外語学院

Địa chỉ trường: 3-10-33 Achi, Kurashiki-shi, Okayama 710-0055

China
3
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
102
Nepal
1
Thailand
0
Myanmar
1
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
1
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
3
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
111

IGL MEDICAL AND WELFARE COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT – IGL医療福祉専門学校日本語学科

Địa chỉ trường: 1-12-18 Tomohigashi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-3164

China
11
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
114
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
125

HIROSHIMA ACADEMY – 広島アカデミー

Địa chỉ trường: 2-2-8 Shiromi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0054

China
3
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
139
Nepal
3
Thailand
0
Myanmar
43
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
0
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
188

HIROSHIMA INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE – 専門学校広島国際ビジネスカレッジgf

Địa chỉ trương: 1-2-3 Kasumi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0812

China
35
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
118
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
155

FUKUYAMA INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES – 専門学校福山国際外語学院

Địa chỉ trường: 1-1-23 Nishisakura-machi, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0818

China
5
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
120
Nepal
2
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
2
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
129

TOKUYAMA SOUGOU BUSINESS SCHOOL – 徳山総合ビジネス専門学校

Địa chỉ trường: 2-13 Honmachi, Shunan-shi, Yamaguchi 745-0036

China
2
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
116
Nepal
0
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
0
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
119

KYUSHU INTERNATIONAL EDUCATION COLLEGE – 九州国際教育学院

Địa chỉ trường: Hakatakindai-Bldg 4F, 1-1-33 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013

China
16
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
174
Nepal
6
Thailand
0
Myanmar
57
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
4
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
7
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
264

KYUSHU FOREIGN LANGUAGE ACADEMY – 九州外国語学院

Địa chỉ trường: 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0035

China
379
Korea
1
Taiwan
0
Vietnam
127
Nepal
18
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
0
Indonesia
0
Sri Lanka
5
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
1
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
531

NISHINIHON INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE – 西日本国際教育学院

Địa chỉ trường: 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0032

China
38
Korea
1
Taiwan
0
Vietnam
343
Nepal
297
Thailand
0
Myanmar
15
Mongolia
0
Indonesia
5
Sri Lanka
90
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
0
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
11
Cambodia
4
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
0
Total
804

SAKURA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY – さくら日本語学院

Địa chỉ trường: 2-17-12 Misaki, Shingumachi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-0121

China
17
Korea
0
Taiwan
0
Vietnam
162
Nepal
26
Thailand
0
Myanmar
0
Mongolia
1
Indonesia
0
Sri Lanka
79
Sweden
0
Malaysia
0
U.S.A
0
India
0
France
0
Russia
0
Philippines
1
Saudi Arabia
0
Italy
0
Spain
0
U.K
0
Canada
0
Bangladesh
22
Cambodia
0
Singapore
0
Switzerland
0
Germany
0
Australia
0
Others
6
Total
314

Xem thêm:

Điề kiện đi du học Nhật Bản

Chi phi đi du học Nhật Bản

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *