Danh sách tất cả các trường đại học ở Nhật Bản

Đến Nhật Bản du học thì hầu hết ai cũng muốn được vào học tại một trường ở Tokyo, vật tìm danh sách rất cả các trường đại học ở Tokyo tìm ở đâu. Ở dưới đây bạn nhé!

Dưới đây là danh sách các trường đại học ở Nhật Bản được cập nhật mới nhất. Danh sách này được sắp xếp theo khu vực tỉnh, thành phố.

Danh sách các trường đại học ở Nhật Bản:

Các trường ở Tokyo

Tên trường Website trường
Aoyama Gakuin University http://www.aoyama.ac.jp/
Asia University  https://www.asia-u.ac.jp/english/
Bunka Gakuen University http://www.bunka.ac.jp/
Chuo University http://global.chuo-u.ac.jp/english/
Daito Bunka University http://www.daito.ac.jp/english/
Gakushuin University http://www.univ.gakushuin.ac.jp/
Globis University Graduate School of Management http://gms.globis.co.jp/
Hitotsubashi University http://www.hit-u.ac.jp/index.html
Hosei University http://www.hosei.ac.jp/
Hoshi University http://www.hoshi.ac.jp/
International Christian University http://www.icu.ac.jp/
Japan Women’s University http://www.jwu.ac.jp/sp/
Joshibi University of Art and Design http://www.joshibi.ac.jp/
Keio University https://www.keio.ac.jp/en/
Keisen University http://www.keisen.ac.jp/
Kogakuin University http://www.kogakuin.ac.jp/
Kokugakuin University https://www.kokugakuin.ac.jp/
Kokushikan University http://www.kokushikan.ac.jp/
Komazawa University https://www.komazawa-u.ac.jp/
Kyorin University http://www.kyorin-u.ac.jp/
Meiji Gakuin University http://www.meijigakuin.ac.jp/
Meiji University http://www.meiji.ac.jp/
Meisei University https://www.meisei-u.ac.jp/?r=gmb
Mejiro University https://www2.mejiro.ac.jp/eng/university/
Musashi Institute of Technology https://www.tcu.ac.jp/
Musashi University http://www.musashi.ac.jp/
Musashino Academia Musicae http://www.musashino-music.ac.jp/
Musashino Art University http://www.musabi.ac.jp/
Musashino University https://www.musashino-u.ac.jp/
National Graduate Institute for Policy Studies http://www.grips.ac.jp/en
Nihon University http://www.nihon-u.ac.jp/
Nippon Dental University http://www.ngt.ndu.ac.jp/
Nippon Medical School https://www.nms.ac.jp/college/english.html
Nippon Sport Science University http://www.nittai.ac.jp/access/tokyo.html
Nishogakusha University http://www.nishogakusha-u.ac.jp/
Ochanomizu University http://www.ocha.ac.jp/
Otsuma Women’s University http://www.otsuma.ac.jp/
Rikkyo University (St. Paul’s University) ……. http://english.rikkyo.ac.jp/
Rissho University http://www.ris.ac.jp/
Sanno University http://www.sanno.ac.jp/
Science University of Tokyo http://www.tus.ac.jp/
Seijo University http://www.seijo.ac.jp/
Seikei University http://www.seikei.ac.jp/university/
Seisen University http://www.seisen-u.ac.jp/
Shibaura Institute of Technology  …. http://www.shibaura-it.ac.jp/
Shirayuri Women’s University http://www.shirayuri.ac.jp/index.html
Showa Women’s University https://univ.swu.ac.jp/
Soka University http://www.soka.edu/
Sophia University http://www.sophia.ac.jp/
Taisho University https://www.tais.ac.jp/
Takachiho University http://www.takachiho.jp/
Takushoku University http://www.takushoku-u.ac.jp/access.html
Tama Art University http://www.tamabi.ac.jp/index_j.htm
Teikyo University http://www.teikyo-u.ac.jp/index.html
Temple University Japan http://www.tuj.ac.jp/
Toho Gakuen School of Music http://www.tohomusic.ac.jp/college/
Toho University http://www.toho-u.ac.jp/
Tōkai University http://www.u-tokai.ac.jp/
Tokyo Denki University https://www.dendai.ac.jp/
Tokyo Fuji University http://www.fuji.ac.jp/
Tokyo Future University http://www.tokyomirai.ac.jp/
Tokyo Institute of Polytechnics http://www.titech.ac.jp/english/
Tokyo Institute of Technology http://www.titech.ac.jp/
Tokyo Junshin University http://www.t-junshin.ac.jp/univ/
Tokyo Kasei-Gakuin University http://www.kasei-gakuin.ac.jp/english.html
Tokyo Kasei University http://www.tokyo-kasei.ac.jp/
Tokyo Keizai University http://www.tku.ac.jp/
Tokyo Medical and Dental University http://www.tmd.ac.jp/
Tokyo Medical University http://www.tokyo-med.ac.jp/english/
Tokyo Metropolitan University http://www.tmu.ac.jp/english/index.html
Tokyo National University of Fine Arts and Music http://www.geidai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture http://www.nodai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture and Technology http://www.tuat.ac.jp/
Tokyo University of Foreign Studies http://www.tufs.ac.jp/
Tokyo University of Marine Science & Technology https://www.kaiyodai.ac.jp/
Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences http://www.toyaku.ac.jp/
Tokyo University of Science http://www.tus.ac.jp/
Tokyo University of Technology http://www.teu.ac.jp/
Tokyo Woman’s Christian University http://office.twcu.ac.jp/univ/index.html
Tokyo Zokei University http://www.zokei.ac.jp/
Toyo University http://www.toyo.ac.jp/
United Nations University http://unu.edu/
University of Electro-Communications http://www.uec.ac.jp/
University of the Sacred Heart http://www.u-sacred-heart.ac.jp/
University of Tokyo http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
Waseda University https://www.waseda.jp/top/en

Trường ở Osaka

 • Aino University
 • Hagoromo International University
 • Hannan University
 • Heian Jogakuin-St. Agnes’-University
 • Kansai Gaidai University (Kansai University of Foreign Languages)
 • Kansai Medical University
 • Kansai University
 • Kansai University of Welfare Sciences
 • Kinki University
 • Kwansei Gakuin University, Osaka-Umeda
 • Momoyama Gakuin University
 • Morinomiya University of Medical Sciences
 • Osaka City University
 • Osaka Dental University
 • Osaka Electro Communication University
 • Osaka Gakuin University
 • Osaka Institute of Technology
 • Osaka International University
 • Osaka Kawasaki Rehabilitation University
 • Osaka Kyoiku University
 • Osaka Prefecture University
 • Osaka University
 • Osaka University of Arts
 • Osaka University of Commerce
 • Osaka University of Comprehensive Children education
 • Osaka University of Economics
 • Osaka University of Economics & Law
 • Osaka University of Foreign Studies
 • Osaka University of Health & Sport Sciences
 • Osaka University of Human Sciences
 • Osaka University of Pharmaceutical Sciences
 • Osaka University of Tourism
 • Otani Women’s University
 • Poole Gakuin University
 • Senri Kinran University
 • Setsunan University
 • Shijonawate Gakuen University
 • Shitennoji International Buddhist University
 • Soai University
 • Taisei Gakuin University
 • Tezukayama Gakuin University
 • Tokiwakai Gakuen University

Tỉnh Aichi

 • Aichi Bunkyo University
 • Aichi Gakuin University
 • Aichi Institute of Technology
 • Aichi Medical University
 • Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music
 • Aichi Shinshiro Otani University
 • Aichi Toho University
 • Aichi University
 • Aichi University of Education
 • Chūbu University
 • Chukyo University
 • Daido Institute of Technology
 • Doho University
 • Fujita Health University
 • Kinjo Gakuin University
 • Kinjo University
 • Meijo University
 • Nagoya City University
 • Nagoya Gakuin University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Nagoya Keizai University
 • Nagoya Sangyo University
 • Nagoya University
 • Nagoya University of Arts
 • Nagoya University of Arts and Sciences
 • Nagoya University of Commerce & Business
 • Nagoya University of Foreign Studies
 • Nagoya Women’s University
 • Nagoya Zokei University of Art & Design
 • Nanzan University
 • Nihon Fukushi University
 • Shubun University
 • Toyohashi University of Technology
 • Toyota Technological Institute

Tỉnh Akita

 • Akita International University
 • Akita Prefectural University
 • Akita University
 • Akita University of Art
 • Akita University of Nursing and Welfare
 • North Asia University

Tỉnh Aomori

 • Aomori Chuo Gakuin University
 • Aomori Public University
 • Aomori University
 • Aomori University of Health and Welfare
 • Hachinohe Institute of Technology
 • Hachinohe University
 • Hirosaki Gakuin University
 • Hirosaki University
 • Kitasato University School of Veterinary Medicine & Animal Sciences

Tỉnh, thành phố Chiba

 • Aikoku Gakuen University
 • Chiba Institute of Technology
 • Chiba Keizai University
 • Chiba Prefectural University of Health Sciences
 • Chiba University
 • Chūōgakuin University
 • Edogawa University
 • International Budo University
 • Josai International University
 • Kaichi International University
 • Kanda University of International Studies
 • Kawamura Gakuen Women’s University
 • Keiai University
 • Meikai University
 • Reitaku University
 • Seitoku University
 • Seiwa University
 • Shukutoku University
 • Shumei University
 • Teikyo Heisei University
 • Tokyo Christian University
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Seitoku University
 • Tokyo University of Information Sciences
 • Toyo Gakuen University
 • Uekusa University
 • Wayo Women’s University

Ehime

 • Ehime University
 • Matsuyama University
 • St. Catherine University

Fukui

 • Fukui Prefectural University
 • Fukui University
 • Fukui University of Technology
 • Jin-ai University

Fukuoka

 • Chikushi Jogakuen University
 • Fukuoka International University
 • Fukuoka Institute of Technology
 • Fukuoka Jo Gakuin University
 • Fukuoka Social Medical Welfare University
 • Fukuoka University
 • Fukuoka University of Economics
 • Fukuoka Women’s University
 • Kitakyushu University
 • Kurume Institute of Technology
 • Kurume University
 • Kyushu Institute of Design
 • Kyushu Institute of Information Sciences
 • Kyushu International University
 • Kyushu Kyoritsu University
 • Kyushu Nutrition Welfare University
 • Kyushu Sangyo University
 • Kyushu University
 • Kyushu Women’s University
 • Nakamura Gakuen University
 • Nishinippon Institute of Technology
 • Seinan Gakuin University
 • Seinan Jo Gakuin University
 • Sojo University
 • St. Mary’s Educational Foundation
 • Tohwa University
 • University of Occupational and Environmental Health

Fukushima

 • Fukushima Medical University
 • Fukushima University
 • Higashi Nippon International University
 • Iwaki Meisei University
 • Koriyama Women’s University
 • Ohu University
 • University of Aizu

Gifu

 • Asahi University
 • Chubu Gakuin University
 • Chukyo Gakuin University
 • Gifu Keizai University
 • Gifu Pharmaceutical University
 • Gifu Shotoku Gakuen University
 • Gifu Women’s University
 • Gifu University
 • Gifu University of Medical Science
 • Institute of Advanced Media Arts and Sciences
 • Tokai Gakuin University

Gunma

 • Gunma University
 • Gunma University of Health and Welfare
 • Jobu University
 • Kanto Gakuen University
 • Kiryu University[13]
 • Maebashi Institute of Technology
 • Takasaki City University of Economics
 • Takasaki University of Commerce
 • Takasaki University of Health and Welfare
 • Tokyo University of Social Welfare
 • Toyo University Itakura Campus
 • University of Creation; Art, Music & Social Work

Hiroshima

 • Elisabeth University of Music
 • Fukuyama City University
 • Fukuyama Heisei University
 • Fukuyama University
 • Hijiyama University
 • Hiroshima Bunkyo Women’s University
 • Hiroshima City University
 • Hiroshima Institute of Technology
 • Hiroshima Kokusai Gakuin University
 • Hiroshima Shudo University
 • Hiroshima University
 • Hiroshima University of Economics
 • Hiroshima Women’s University
 • Kure University
 • Onomichi City University
 • Prefectural University of Hiroshima
 • Yasuda Women’s University

Hokkaido

 • Asahikawa Medical University
 • Asahikawa University
 • Chitose Institute of Science and Technology
 • Future University Hakodate
 • Hokkai Gakuen University
 • Hokkaido Bunkyo University
 • Hokkaido Information University
 • Hokkaido Institute of Technology
 • Hokkaido University
 • Hokkaido University of Education
 • Hokusei Gakuen University
 • Kitami Institute of Technology
 • Kushiro Public University of Economics
 • Muroran Institute of Technology
 • Nayoro City University
 • Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
 • Otaru University of Commerce
 • Rakuno Gakuen University
 • Sapporo City University
 • Sapporo Gakuin University
 • Sapporo International University
 • Sapporo Otani University
 • Sapporo University
 • Seisa University
 • Tomakomai Komazawa University

Hyōgo

 • Ashiya University
 • Himeji Dokkyo University
 • Himeji Institute of Technology
 • Hyogo University
 • Hyogo University of Teacher Education
 • Kansai University of International Studies
 • Kansai University of Nursing and Health Sciences
 • Kansai University of Social Welfare
 • Kinki Welfare University
 • Kobe City University of Foreign Studies
 • Kobe Design University
 • Kobe Gakuin University
 • Kobe Institute of Computing
 • Kobe Shinwa Women’s University
 • Kobe Shoin Women’s University
 • Kobe Tokiwa University
 • Kobe University
 • Kobe University of Fashion and Design
 • Kobe Women’s University
 • Kobe Yamate University
 • Konan University
 • Konan Women’s University
 • Koshien University
 • Kwansei Gakuin University
 • Mukogawa Women’s University
 • Otemae University
 • Sonoda Gakuen Women’s University
 • St. Thomas University
 • Takarazuka University
 • University of Hyogo
 • University of Marketing and Distribution Sciences

Ibaraki

 • Ibaraki Christian University
 • Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
 • Ibaraki University
 • Ryutsu Keizai University
 • Tokiwa University
 • Tokyo Kasei Gakuin Tsukuba Women’s University
 • Tsukuba International University
 • University of Tsukuba

Ishikawa

 • Hokuriku University
 • Ishikawa Prefectural Nursing University
 • Japan Advanced Institute of Science and Technology
 • Kanazawa Gakuin University
 • Kanazawa Institute of Technology
 • Kanazawa Medical University
 • Kanazawa Seiryo University
 • Kanazawa University
 • Kinjo University
 • Fuji University
 • Iwate Medical University
 • Iwate Prefectural University
 • Iwate University
 • Morioka University

Kagawa

 • Kagawa University
 • Shikoku Gakuin University
 • Takamatsu University
 • Tokushima Bunri University Kagawa Campus

Kagoshima

 • Daiichi Institute of Technology
 • The International University of Kagoshima
 • Kagoshima Immaculate Heart University
 • Kagoshima University
 • National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
 • Shigakukan University

Kanagawa

 • Ferris University
 • Japan Women’s University
 • Kanagawa Institute of Technology
 • Kanagawa University
 • Kanagawa University of Human Services
 • Kanto Gakuin University
 • Kitasato University
 • Kokugakuin University
 • Sagami Women’s University
 • Senshu University
 • Shoin University
 • Showa University of Music
 • St. Marianna University School of Medicine
 • Tama University
 • Toin University of Yokohama
 • Toyo Eiwa University
 • Tsurumi University
 • Yashima Gakuen University
 • Yokohama City University
 • Yokohama National University

Kōchi

 • Kochi University
 • Kochi University of Technology

Kumamoto

 • Kumamoto Gakuen University
 • Kumamoto Health Science University
 • Kumamoto University
 • Kyushu Tokai University
 • Kyushu University of Nursing and Social Welfare
 • Prefectural University of Kumamoto
 • Sojo University

Kyoto

 • Bukkyo University
 • Doshisha University
 • Hanazono University
 • Kyoto Bunkyo University
 • Kyoto City University of Arts
 • Kyoto Gakuen University
 • Kyoto Institute of Technology
 • Kyoto International University
 • Kyoto Notre Dame University
 • Kyoto Pharmaceutical University
 • Kyoto Prefectural University
 • Kyoto Saga University of Arts
 • Kyoto Sangyo University
 • Kyoto Seika University
 • Kyoto Sosei University
 • Kyoto University
 • Kyoto University of Education
 • Kyoto University of Foreign Studies
 • Meiji University Of Oriental Medicine
 • Ritsumeikan University
 • Ryukoku University
 • Seibi University
 • Shuchiin University

Mie

 • Kogakkan University
 • Mie Chukyo University
 • Mie University
 • Suzuka International University
 • Suzuka University of Medical Science
 • Yokkaichi University

Miyagi

 • Ishinomaki Senshu University
 • Miyagi University
 • Miyagi University of Education
 • Shokei Gakuin University
 • Tohoku Bunka Gakuen University
 • Tohoku Fukushi University
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Institute of Technology
 • Tohoku Pharmaceutical University
 • Tohoku University

Miyazaki

 • Kyushu University of Health and Welfare
 • Minami Kyushu University
 • Miyazaki Municipal University
 • Miyazaki Prefectural Nursing University
 • Miyazaki Sangyo-keiei University
 • University of Miyazaki

Nagano

 • Matsumoto Dental University
 • Matsumoto University
 • Nagano University
 • Saku University
 • Science University of Tokyo, Suwa
 • Shinsyu University

Nagasaki

 • Nagasaki Institute of Applied Science
 • Nagasaki International University
 • Nagasaki Junshin University
 • Nagasaki Prefectural University
 • Nagasaki University
 • Nagasaki University of Foreign Studies
 • Nagasaki Wesleyan University
 • Siebold University of Nagasaki

Nara

 • Kinki University
 • Kio University
 • Nara Institute of Science and Technology
 • Nara Medical University
 • Nara Prefectural University
 • Nara Sangyo University
 • Nara University
 • Nara University of Education
 • Nara Women’s University
 • Tenri University
 • Tezukayama University

Niigata

 • International University of Japan
 • Joetsu University of Education
 • Nagaoka Institute of Design
 • Nagaoka University
 • Nagaoka University of Technology
 • Niigata Institute of Technology
 • Niigata Sangyo University
 • Niigata Seiryo University
 • Niigata University
 • Niigata University of Health and Welfare
 • Niigata University of International and Information Studies
 • Niigata University of Management
 • Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
 • University of Niigata Prefecture

Ōita

 • Beppu University
 • Nippon Bunri University
 • Oita University
 • Oita University of Nursing and Health Sciences
 • Ritsumeikan Asia Pacific University

Okayama

 • Chugoku Gakuen University
 • Kawasaki Medical School
 • Kawasaki Medical University
 • Kawasaki University of Medical Welfare
 • Kibi International University
 • Kurashiki Sakuyo University
 • Kurashiki University of Science and the Arts
 • Notre Dame Seishin University
 • Okayama Prefectural University
 • Okayama Shoka University
 • Okayama University
 • Okayama University of Science
 • Sanyo Gakuen University
 • Shujitsu University

Okinawa

 • Meio University
 • Okinawa Christian University
 • Okinawa Institute of Science and Technology
 • Okinawa International University
 • Okinawa Prefectural University of Arts
 • Okinawa University
 • University of the Ryukyus

Saga

 • Nishikyushu University
 • Saga University

Saitama

 • Bunkyo University
 • Bunri University of Hospitality
 • Daito Bunka University
 • Dokkyo University
 • Heisei International University
 • Institute of Technologists
 • Josai University
 • Jumonji University
 • Kyoei University
 • Musashino Gakuin University
 • Nihon Institute of Medical Science
 • Nihon Pharmaceutical University
 • Nippon Institute of Technology
 • Saitama Gakuen University
 • Saitama Institute of Technology
 • Saitama Medical University
 • Saitama Prefectural University
 • Saitama University
 • Seigakuin University
 • Shobi University
 • Surugadai University
 • Tokyo International University
 • University of Human Arts and Sciences
 • Urawa University

Shiga

 • Heian Jogakuin University (St. Agnes University)
 • Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
 • Seian University of Art And Design
 • Seisen University
 • Shiga University
 • Shiga University of Medical Science
 • The University of Shiga Prefecture

Shimane

 • Shimane University
 • University of Shimane

Shizuoka

Shizuoka Institute of Science and Technology
 • Fuji Tokoha University
 • Hamamatsu University
 • Shizuoka Eiwa Gakuin University
 • Shizuoka Institute of Science and Technology
 • Shizuoka Sangyo University
 • Shizuoka University
 • Shizuoka University of Art and Culture
 • Shizuoka University of Welfare
 • Tokoha Gakuen University
 • University of Shizuoka

Tochigi

 • Ashikaga Institute of Technology
 • Bunsei University of Art
 • Hakuoh University
 • International University of Health and Welfare
 • Jichi Medical University
 • Sakushin Gakuin University
 • Utsunomiya Kyowa University
 • Utsunomiya University

Tokushima

 • Naruto University of Education
 • Shikoku University
 • Tokushima Bunri University
 • University of Tokushima

Tottori

 • Tottori University
 • Tottori University of Environmental Studies

Toyama

 • Takaoka University of Law
 • Toyama Prefectural University
 • Toyama University of International Studies
 • University of Toyama

Wakayama

 • Koyasan University
 • Wakayama Medical University
 • Wakayama University

Yamagata

 • Tohoku University of Art & Design
 • Tohoku University of Community Service and Science
 • Yamagata Prefectural University of Health Sciences
 • Yamagata University

Yamaguchi

 • Baiko Gakuin University
 • Shimonoseki City University
 • Tokuyama University
 • Tokyo University of Science, Yamaguchi
 • Ube Frontier University
 • University of East Asia (Toua Daigaku)
 • Yamaguchi Prefectural University
 • Yamaguchi University
 • Yamaguchi University of Human Welfare and Culture

Yamanashi

 • Health Science University
 • Minobusan University
 • Teikyo University of Science & Technology
 • Tsuru University
 • Yamanashi Eiwa University
 • Yamanashi Gakuin University
 • Yamanashi Prefectural University
 • Yamanashi University

Trên đây là danh sách các trường đại học ở Nhật Bản được cập nhật vào kỳ tháng 04/2017. Nêu các bạn muốn tìm hiểu các thông tin về du học Nhật Bản thi hay xem thêm ở đây >> Du học Nhật Bản.

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *