Danh sách trường Nhật ngữ có học phí rẻ nhất ở Tokyo

 Sang một trường Nhật ngữ ở Nhật Bản học tiếng thì ai cũng muốn vào học ở một trường tại Tokyo. Vào được trường Nhật ngữ có học phí rẻ và lại ở thủ đô Tokyo để học tiếng thì thật tuyệt vời. Học tiếng ở Tokyo thì học phí 1 năm khoảng 500,000 yên thì được […]

 Sang một trường Nhật ngữ ở Nhật Bản học tiếng thì ai cũng muốn vào học ở một trường tại Tokyo. Vào được trường Nhật ngữ có học phí rẻ và lại ở thủ đô Tokyo để học tiếng thì thật tuyệt vời.

Học tiếng ở Tokyo thì học phí 1 năm khoảng 500,000 yên thì được coi là rẻ. Hoặc tính theo kỳ thì khoảng 125,000 yên/kỳ (khoảng 25 triệu/kỳ). Các trường có học phí trung bình ở Tokyo cũng vào khoảng trên 30 triệu/kỳ. Có nhiều trường có học phí cao vào khoảng trên 40 triệu/1 kỳ.

Sau đây chúng tôi sẽ thống kê các trường Nhật ngữ có học phí rẻ ở Tokyo để bạn tham khảo.

Được học ở các trường Nhật ngữ có học phí rẻ ở Tokyo thì rất có lợi

Được học ở các trường Nhật ngữ có học phí rẻ ở Tokyo thì rất có lợi

TRƯỜNG HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – 東新宿日本語学院

Trường có 4 kỳ nhập học. Mức phí cả khóa học như sau:

+ Học phí kỳ nhập học tháng 1 = 675,000 yên. Thời gian học 1 năm 3 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 1,080,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 7 = 945,000 yên. Thời gian học 1 năm 9 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 810,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

TRƯỜNG YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL – YMCA東京日本語学校

Trường có 4 kỳ nhập học nhưng có 5 khóa học tiếng. Mỗi khóa có học phí và thời gian học như sau:

+ Học phí kỳ nhập học tháng 1 = 662,500 yên. Thời gian học 1 năm 3 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 530,000 yên. Thời gian học 1 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 1,060,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 7 = 927,500 yên. Thời gian học 1 năm 9 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 795,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES – 秀林外語専門学校

Trường chỉ có 2 kỳ nhập học. Phí của mỗi kỳ này như sau:

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 500,000 yên. Thời gian học 1 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 750,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE – 東京YMCAにほんご学院

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 1,080,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 810,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

TOKYO RIVERSIDE SCHOOL – 東京リバーサイド學園

+ Học phí kỳ nhập học cả 4 kỳ các tháng 1, 4, 7, 10 = 1,088,640 yên. Thời gian học 2 năm.

KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY – 共立財団日語学院

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 960,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 720,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO – ユニタス日本語学校東京校

+ Học phí kỳ nhập học tháng 1 = 650,000 yên. Thời gian học 1 năm 3 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 1,040,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 7 = 910,000 yên. Thời gian học 1 năm 9 tháng.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 780,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE – 東京外語専門学校

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 552,000 yên. Thời gian học 1 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 4 = 960,000 yên. Thời gian học 2 năm.

+ Học phí kỳ nhập học tháng 10 = 720,000 yên. Thời gian học 1 năm 6 tháng.

Tham khảo thêm:

Các vấn đề liên quan đến học phí của các trường Nhật ngữ

+ Thực tế hiện nay học phí của các trường Nhật ngữ ở các thành phố: Osaka, Aichi, Kyoto cũng đắt gần ngang với ở Tokyo.

+ Hầu hết các trường Nhật ngữ ở Nhật hiện nay đều yêu cầu du học sinh của Việt Nam đóng học phí 1 năm (4 kỳ). Chỉ còn một ít các trường nhỏ cho phép đóng 6 tháng.

+ Khi đăng ký đi du học Nhật ở cty nào thì nên hỏi đóng học phí 1 năm hay 6 tháng (hầu hết cty hiện nay chỉ thu phí dịch vụ + hồ sơ khoảng 1.500 usd. Còn học phí thì học sinh tự đóng vào tài khoản của trường, số tiền đóng theo Invoice thông báo của trường).

+ Thông thường trường Nhật ngữ lớn, có tuổi đời lâu, có xếp hạng cao thì có mức phí cao. Các trường mới mở thì thường có học phí thấp.

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *