Danh sách tất cả các trường Nhật Ngữ tại Nhật Bản

Ở Nhật Bản có 47 tỉnh thành phố, nhưng có tỉnh, thành phố không có trường Nhật ngữ nào. Tokyo là khu vực có nhiều trường Nhật ngữ nhất, có đến 108 trường. Chi tiết như sau:

Dưới đây là danh sách các trường Nhật ngữ (học viện Nhật ngữ) cập nhật mới Nhất ở Nhật Bản. Bảng danh sách dưới đây được chia các trường ở từng khu vực thành phố, tỉnh thành khác nhau ở Nhật Bản.

Các trường Nhật ngữ ở Tokyo có 108 trường

Tên trường Địa chỉ trường
KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE Teitomisakicho Bidg., 2-7-10 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061
YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-5-5 Sarugaku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0064
THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 3-36-4 Nihonbashi Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007
TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER 3-5-4 Shiba Kouen, Minato-ku, Tokyo 105-0011
UJS LANGUAGE INSTITUTE 3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
EDO CULTURAL CENTER 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE Akasaka Kazan Bldg 3F,. 2-17-47 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE Aoyama Center Bldg. 3F, 3-8-40 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062
TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 34 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0016
TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL 2-13-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
SHINJUKU GYOEN GAKUIN 2-3-13 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY 1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 7-3-8 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE Narukozaka Haitsu 2F, 6-26-11 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
COACH ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL GS Plaza Shinjuku Bldg. 3F, 7-7-24 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023
SHINJUKU FUJISAN INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE Fuji Building, 2-1-10 Kamiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0034
WASEDA LANGUAGE SCHOOL 543 Waseda Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0041
YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 1-23-14 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051
KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3F, Miyuki Bldg., 1-15-18 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072
UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO 22 Sankyo Bldg.3F, 2-2-9 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072
MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 2-7-11 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-13-24 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
IKUSHU INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1-20-24 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
SAMU LANGUAGE SCHOOL 2-1-6 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
TOKYO WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-9-13 Hyakunin-cho, Shinjukuku, Tokyo 169-0073
ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-8-10, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL 1-22-25 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-13-14 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073
TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION 3-22-7 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074
FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE 1-7-20 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074
MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE Dai 3 Yamahiro Bild 2〜7F, 4-1-1 Kitashinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074
SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY 4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
ISI LANGUAGE SCHOOL 1F, 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
TOKYO COSMO GAKUEN 4-9-2, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
TOSHIN LANGUAGE SCHOOL 3-28-1 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 4-23-33 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS Success Takadanobaba Building., 3-18-3 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE 1-23-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL 4-30-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075
THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES 1-5-3 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY Kyoritsu Ikueikai Bidg., 2-17-12 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION 2-12-13 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8642
LIC KOKUSAI GAKUIN 2-25-9 Kita-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0014
INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN 2-20-9 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016
TOKYO RIVERSIDE SCHOOL SUNNY Bldg 1F, 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033
WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE Wasedabunka-kan, 2-18-9 Yanagibasi, Taito-ku, Tokyo 111-0052
TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 2-7-5 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo 111-0052
TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Tamagawa International Bldg., 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053
YIEA TOKYO ACADEMY 2-20-5 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053
THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL Tamagawa Bldg., 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053
TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1-31-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053
SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE 1-15-2 Kikukawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0024
MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO 2-10-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo 130-0026
SHURIN JAPANESE SCHOOL 1-2-3 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo 130-0026
TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 2-2-15 Toyo, Koto-ku, Tokyo 135-0016
SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES 3-4-7 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072
KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL Kinoshita Bldg., 4-2-4 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072
GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR 1-14-6 Jiyugaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0035
NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL 1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo 153-0044
EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL 1-21-18 Yutenji, Meguro-ku, Tokyo 153-0052
WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL 35-13 Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo 145-0074
TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・ TAMAGAWA SCHOOL 3-9-6 Chidori, Ota-ku, Tokyo 146-0083
SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL 8-18 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031
THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036
TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 5-30-16 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051
YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-10-6 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051
AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE 1-5-5 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0063
BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE 3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8521
EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011
TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL 1-27-3 Yayoi-cho, Nakano-ku, Tokyo, 164-0013
TCC JAPANESE INSTITUTE 5-28-4 Arai, Nakano-ku, Tokyo 165-0026
GENDAI LANGUAGE SCHOOL 1-25-15 Hon-Amanuma, Suginami-ku, Tokyo 167-0031
Kochi Gakuen II Attached Japanese Language School 2-10-3 Shimotakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0073
TOKYO SANRITSU ACADEMY 1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074
MEROS LANGUAGE SCHOOL 2-45-7 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013
SUNSHINE COLLEGE 4-23-4 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8434
TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER 3-26-16 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014
CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY Fukuryu Ikebukuro Bldg., 2-68-1 Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 171-0014
INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 3-28-1, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014
AN LANGUAGE SCHOOL 2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
ISI LANGUAGE COLLEGE 1-13-13 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022
JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION 5-18-17 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 171-0031
ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-23-1 Oji, Kita-ku, Tokyo 114-0002
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY 1-4-8 Higashi-Tabata, Kita-ku, Tokyo 114-0013
JET ACADEMY 7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN) 3-19-21 Ukima, Kita-ku, Tokyo 115-0051
IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 5-16-2 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013
TOKYO CITY JAPANESE SCHOOL Dai 2 Techno Bldg., 4-1-2 Higashinippori, Arakawa-ku, Tokyo116-0014
KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-10-5 Shimura, Itabashi-ku, Tokyo 174-0056
SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 5-24-8 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0063
AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU 3-10-4 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo 175-0094
AN LANGUAGE SCHOOL NERIMA 6-1-10 Kasuga-cho, Nerima-ku, Tokyo 179-0074
ALCC TOKYO ACADEMY 10-18 Hoduka-cho, Adachi-ku, Tokyo 121-0072
HANA INTERNATIONAL ACADEMY 1-6-12 Ohanajaya, Katsushika-ku, Tokyo 124-0003
TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE 1-17-10 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024
SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY 1-33-9 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024
JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-1-22, Mizue, Edogawa-ku, Tokyo 132-0011
TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY Togen Bldg.5-23-7 Hirai, Edogawa-ku,Tokyo 132-0035
TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL 3-23-24 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035
EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE 5-15-2 Higashi-kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084
TOYO LANGUAGE SCHOOL 7-6-3 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088
TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE 2-3-16 Sennincho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835
KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL 2-3-15-701 Kichijoji Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo 180-0003
ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE 5-14-16 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo 181-0004
GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE 5-35-26 Hirayama, Hino-shi, Tokyo 191-0043
TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 906-2 Fussa, Fussa-shi, Tokyo 197-0011

Các trường Nhật ngữ ở Hokkaido có 4 trường

Tên trường Địa chỉ trường
JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE OF SAPPORO 2-7 Nishi-26, Minami-6, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 064-0806
SOKEN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE COURSE(SJC) 1-30 Nishi4, Kita20, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 001-0020
HOKKAIDO COLLEGE OF HIGH TECHNOLOGY 2-12-1 Megumino-kita, Eniwa-shi, Hokkaido 061-1396
ASAHIKAWA WELFARE SPECIAL SCHOOL Shinkadai, Higashikawa-cho, Kamikawa-gun, Hokkaido 071-1497

Các trường Nhật ngữ ở Miyagi có 2 trường

Tên trường Địa chỉ trường
AOBA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-16-25 Hachiman, Aoba-ku, Sendai-shi,Miyagi 980-0871
INTERNATIONAL ACADEMY LANGUAGE SCHOOL 1-5-3 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0852

Các trường Nhật ngữ ở Ibaraki có 4 trường

Tên trường Địa chỉ trường
IBARAKI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE Fujioka Building 4F., 2-3-37 Miya-machi, Mito-shi, Ibaraki 310-0015
MITO INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-5-41 Jonan Mito-shi, Ibaraki 310-0803
HITACHI LANGUAGE SCHOOL 1818-4 Motoyoshida, Mito-shi, Ibaraki 310-0836
JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TSUKUBA SMILE 1142-1 Togashira, Toride-shi, Ibaraki 302-0034

Các trường Nhật ngữ ở Tochigi có 6 trường

Tên trường Địa chỉ trường
ST. MARY JAPANESE SCHOOL 4-2-10 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811
INTERNATIONAL BUSINESS INFORMATION COLLEGE 1-2-5 Odori, Utsunomiya-shi, Tochigi 320-0811
UTSUNOMIYA NIKKEN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4-3-13 Yanaze, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0934
UTSUNOMIYA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-8-5 Motoimaizumi, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0954
A PROFESSIONAL SCHOOL ASHIKAGA COMMUNITY COLLEGE 6-3 Ietomi-cho, Ashikaga-shi, Tochigi 326-0803
INTERNATIONAL TECHNICAL DESIGN ・ AUTOMOBILE COLLEGE 1-10-21 Mitsumine, Oyama-shi, Tochigi 323-0821

Các trường Nhật ngữ ở Gunma có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
NIPPON LANGUAGE ACADEMY 2-5-10 Ohtemachi, Maebashi-shi, Gunma 371-0026

Các trường Nhật ngữ ở Saitama có 9 trường

Tên trường Địa chỉ trường
TRƯỜNG TIỂU HỌC ẢNH SAITAMA JAPANESE 1-58-1 Dote-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0801
YANGO-GAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 4-78 Kishiki-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0843
URAWA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC TẾ 3-16-7, Maeji, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0053
TRƯỜNG QUỐC TẾ YAMATE 11-10 Wakita-honcho, Kawagoe-shi, Saitama 350-1123
Viện Ngôn ngữ Thế giới Tokyo 939-1 Suna, Kawagoe-shi, Saitama 350-1133
TRƯỜNG QUỐC TẾ SAITAMA 2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi Saitama 360-0036
HỘI CỦA GIÁO DỤC TRUNG TÂM TOKTO ASIA 3-33 Gamoukotobuki-cho, Kosigaya-shi, Saitama 343-0836
CHUO COMPUTER AND COMMUNICATIONS COLLEGE 2-33-10 Tohoku, Niiza-shi, Saitama 352-0001
Học viện Quốc tế HEISEI 9-1 Hinodecho, Sakado-shi, Saitama 350-0225

Các trường Nhật ngữ ở Chiba có 15 trường

Tên trường Địa chỉ trường
THE CENTRAL INTERNATIONAL CULTURE ACADEMY 2-14-12 Innai, Chuo-ku, Chiba-Shi, Chiba 260-0018
COLLEGE OF FUTABA FOREIGN LANGUAGES Clean Bldg Chiba., 2-6-8 Shinjuku, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0021
UENO LAW & BUSINESS COLLEGE 1-25-15 Imai, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0834
SHINTOMI INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 2-5-19 Minamihanazono, Hanamigawa-ku, Chiba-shi, Chiba 262-0022
MAKUHARI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-5-13 Makuhari Hongo, Hanamigawa-ku, Chiba-shi, Chiba 262-0033
MIZUNO GAIGOGAKUIN 4-19-14 Gyoutokuekimae, Ichikawa, Chiba 272-0133
TOKYO JAPAN LIBERAL ARTS COLLEGE 13-10 Minamihon-cho, Funabashi-shi, Chiba 273-0004
NIKKO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-5-7 Hinode, Funabashi-shi, Chiba 273-0015
MEISEI INSTITUTE OF CYBERNETICS JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1-130-1 Shin-matsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034
KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE Okawa Bldg., 4-48 Shin-Matsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034
MATSUDO INTERNATIONAL SCHOOL 3F Yuasa Bldg. Higurashi, Matsudo-shi, Chiba 270-2253
NARASHINO INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES 4-1-8 Okubo, Narashino-shi, Chiba 275-0011
MEIYUU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 17-1 Izumi-cho, Kashiwa-shi, Chiba 277-0022
CHIBA INTERNATIONAL ACADEMY 3-18-12 Kaga, Kashiwa-shi, Chiba 277-0051
ASAHI INTERNATIONAL SCHOOL Janome Kashiwa Bldg. 2F, 2-2-23 Akehara, Kashiwa-shi, Chiba 277-0843

Các trường Nhật ngữ ở Kanagawa có 13 trường

Tên trường Địa chỉ trường
YOKOHAMA INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL MS Bldg, 8-5 Izumi-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0842
YOKOHAMA INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMY 43 Miyazakicho, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0031
YOKOHAMA DESIGN COLLEGE 1-33-6 Chuo, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-0051
ASIA INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER Kowa Bldg., 1-1-11 Kotobuki-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0026
AISHIN INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1-29-4 Noge-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0064
ASUKA GAKUIN LANGUAGE INSTITUTE 1-36, Hinode-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0066
YOKOHAMA YMCA COLLEGE 1-7 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-8458
THE KOHWA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE 11-2 Higashida-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0005
WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, YOKOHAMA 16 Hiranuma Bldg., 8-1 Ogawa-machi, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 210-0023
LOGOS INTERNATIONAL INSTITUTE St. Ruricol 2F, 356, Nakamaruko, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-0012
SAGAMI INTERNATIONAL ACADEMY 8-22 Asahi-cho, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-0304
YMCA COLLEGE OF HUMAN SERVICES 4-16-19 Naka-cho, Atsugi-shi, Kanagawa 243-0018
INTERNATIONAL WELLNESS TECHNICAL COLLEGE JAPANESE COURSE 1160-1 Zenba, Isehara-shi, Kanagawa 259-1106

Các trường Nhật ngữ ở Toyama có 2 trường

Tên trường Địa chỉ trường
TOYAMA INTERNATIONAL ACADEMY Oda-BLD, 2-5-13 Shibazono-machi, Toyama-shi, Toyama 930-0097
TOYAMA COLLEGE OF BUSINESS AND INFORMATION TECHNOLOGY 576 Sanga, Imizu-shi, Toyama 939-0341

Các trường Nhật ngữ ở Ishikawa có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
ALICE INTERNATIONAL COLLEGE 8-50 Enkoji Honmachi, Kanazawa-shi, Ishikawa 921-8176

Các trường Nhật ngữ ở Yamanashi có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-6-11, Marunouchi, Kofu-shi, Yamanashi 400-0031

Các trường Nhật ngữ ở Nagano có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
NAGANO INTERNATIONAL CULTURE COLLEGE 445-2 Toyoda, Suwa-shi, Nagano 392-0016

Các trường Nhật ngữ ở Gifu có 5 trường

Tên trường Địa chỉ trường
N. D. JAPAN ACADEMY 4-22-2 Misono-cho, Gifu-shi, Gifu 500-8104
ToBuCo VOCATIONAL COLLEGE 1-20 Fukiagecho, Gifu-shi, Gifu 500-8326
HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL 4-20-12 Usaminami, Gifu-shi, Gifu 500-8367
LIBERTY INTERNATIONAL SCHOOL 5-14 Hirakata, Fukuju-cho, Hashima-shi, Gifu 501-6257
SUBARU LANGUAGE SCHOOL, MOTOSU 1963, Kamimakuwa, Motosu-shi, Gifu 501-0461

Các trường Nhật ngữ ở Shizuoka có 10 trường

Tên trường Địa chỉ trường
SHIZUOKA JAPANESE EDUCATION CENTER 11-6 Yokota-cho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0835
SHIZUOKA INTERNATIONAL SCHOOL 3-47-3 Sena, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-0911
KOKUSAI KOTOBA GAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-2-28 Yahata, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8076
LLES LANGUAGE INSTITUTE 15-10 Shimoikegawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0905
HAMAMATSU JAPAN LANGUAGE COLLEGE 3-10-31 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0929
OISCA COLLEGE FOR GLOBAL COOPERATION 5815 Wajicho, Nishi-ku, Hamamatu-shi, Shizuoka 431-1115
NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL HAMAMATSU CAMPUS 6095-1 Irino-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8061
A.C.C. INTERNATIONAL CULTURE COLLEGE 10-9 Omiya-cho, Fujinomiya-shi, Shizuoka 418-0066
Mt.FUJI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-6-16 Yokowari, Fuji-shi, Shizuoka 416-0944
SHIZUOKA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 2331-1 Moroi, Fukuroi-shi, Shizuoka 437-1121

Các trường Nhật ngữ ở Aichi có 17 trường

Tên trường Địa chỉ trường
NAGOYA MANAGEMENT AND ACCOUNTING COLLEGE JAPANESE COURSE 2-17-5 Nakata, Chikusa-ku, Nagoya-shi, Aichi 464-0074
ADVANCE ACADEMY OF JAPANESE LANGUAGE 2-68-1 Toyomae-cho, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi 461-0034
I.C.NAGOYA Meieki-Nagata Bldg., 3-26-19 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0002
NORTH RIVER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-8-3 Hataedori, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 453-0851
NAGOYA COLLEGE OF CHILD WELFARE, CARE WORKER & BUSINESS 2-6-4 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0002
THE NAGOYA YWCA SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 2-3 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0004
NAGOYA FUKUTOKU JAPANESE ACADEMY 2-14-22 Aoi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0006
AICHI INTERNATIONAL ACADEMY 1-30-3, Shinsakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0007
NAGOYA SKY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-13-22 Shinsakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0007
KAMIYAMAGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 4-16-29 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0008
ECC JAPANESE LANGUAGES INSTITUTE NAGOYA SCHOOL 1-16-16 Kaneyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0022
ARMS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 2-7-23 Iseyama, Naka-ku, Nagoya-shi, Nagoya 460-0026
NAGOYA INTERNATIONAL SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE 3-6 Hazama, Showa-ku, Nagoya-shi, Aichi 466-0062
AICHI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 15-23 Meizen-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-0852
THE YAMASA INSTITUTE 1-2-1 Hane higashi-cho, Okazaki-shi, Aichi 444-8691
NAGOYA ACADEMY OF EDUCATION 77-12 Nishikoken, Inuyama-aza, Inuyama-shi, Aichi 484-0085
KOUBUN INTERNATIONAL 7 Kamikaitsu, Oono, Shinshiro-shi, Aichi 441-1615

Các trường Nhật ngữ ở Mie có 2 trường

Tên trường Địa chỉ trường
YOKKAICHI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 13-13 Nishi-shinchi, Yokkaichi-shi, Mie 510-0087
INTERNATIONAL NIPPON SCHOOL Westresidence, 5-12 Nishimachi, Yokkaichi-shi, Mie 510-0089

Các trường Nhật ngữ ở Kyoto có 9 trường

Tên trường Địa chỉ trường
THE KYOTO CENTER FOR JAPANESE LINGUISTIC STUDIES KYOTO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 394-2 Higashihinodono-cho, Higashi-iru, Ichijodorishinmachi, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 602-0917
KYOTO INSTITUTE OF CULTURE AND LANGUAGE 2-116 Uryuyama Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto 606-8271
KYOTO YMCA COLLEGE JAPANESE LANGUAGE COURSE 2 Nakano-cyo, Higashi-iru, Yanagi-no-banba, Sanjo-dori, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8083
ISI LANGUAGE SCHOOL, KYOTO 6-6 Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8497
NIHONGO CENTER 356 Tominaga-cho, Bukkoji-sagaru, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8023
KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 69 Nishikyogoku Kitaoiri-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-0881
JCL FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 6-4 Fukakusa-nishiura-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-0029
KYOTO REIGAKU INTERNATIONAL ACADEMY 513 Kamiitabashi-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8316
ACADEMY OF KANSAI LANGUAGE SCHOOL 39-12 Fukakusa-shimogawara-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8401

Các trường Nhật ngữ ở Osaka có 31 trường

Tên trường Địa chỉ trường
ONE PURPOSE INTERNATIONAL ACADEMY 3-6-18, Daito-cho, Miyakojima-ku, Osaka-shi, Osaka 534-0002
OSAKA INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE 1-29-2 Nishikujo, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka 554-0012
OSAKA YMCA INTERNATIONAL COLLEGE 1-5-6 Tosabori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0001
JAPANESE COMMUNICATION INTERNATIONAL SCHOOL 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012
CLOVER LANGUAGE INSTITUTE Shinmachi Bldg4F., 1-2-13 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0013
OSAKA JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION 8-3-13 Uehonmachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0001
ASHIYA KOKUSAI GAKUIN 1-7-1 Teradamachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0045
OSAKA YMCA GAKUIN 1-3 Ikutama-Teramachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka 543-0073
EHLE INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-9-3 Namba-Naka, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0011
NIHON MEDICAL WELFARE INSTITUTE 2-7-12 Daido, Higashi-yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0011
NIHON RIKO-JYOHO INSTITUTE OF SCIENCE AND ENGINEERING 1-1-25 Osumi, Higashi-yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-0015
SHIN-AI INSTITUTE OF LANGUAGES 1-2-26 Shoji-higashi, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0003
NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 4-15-26 Tatsumi-kita, Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-0004
UMIKAZE ACADEMY OF JAPANESE 1-5-7 Nakagawa-nishi, Ikuno-Ku, Osaka-shi, Osaka 544-0032
BUNRIN GAKUIN NIHONGO-KA 1-5-20 Oji-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0023
SEIFU INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY / iSEIFU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-6-3 Maruyama-dori, Abeno-ku, Osaka-shi Osaka 545-0042
KANSAI COLLEGE OF BUSINESS & LANGUAGES DEPARTMENT OF JAPANESE STUDIES 2-9-36 Matsuzaki-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-0053
SEIGAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-2-9 Nagai, Sumiyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka 558-0003
INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL(Kokusai Nichigo Kyoiku Gakuin) 2-2-18 Deshiro, Nishinari-ku, Osaka-shi, Osaka 557-0024
OSAKA COLLEGE OF HIGH-TECHNOLOGY 1-2-43, Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0003
OSAKA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 2-2-12 Nagayoshi-nagaharanishi, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0015
OSAKA MINAMI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 5-2-38 Kire, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0027
SANWA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-3-31 Hiranobaba, Hirano-ku, Osaka-shi, Osaka 547-0048
JAPAN-CHINA LANGUAGE ACADEMY Tamaya Bldg. 4F, 3-7-7 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0041
HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, OSAKA Hieisouken bldg., 2-5-9 Kitakyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0057
OSAKA FOREIN LANGUAGE SCHOOL 2-6-14 Kitakyuhojimachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0057
SHIN-A INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 1-1-6 Enokimoto-Machi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0027
DAIWA ACADEMY JAPANESE LANGUAGE 2-6 Nishi-3-cho Kumanocho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0947
OSAKA FRONTIER JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 1-1-2 Kaisan-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0982
OSAKA JAPANESE COLLEGE SCHOOL 74-26 2cho, Higashiasakayama-cho, Kita-ku, Sakai-shi, Osaka 591-8008
CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY OSAKA DEPARTMENT OF JAPANESE LANGUAGE 1-1-43 Terauchi, Toyonaka-shi, Osaka 561-0872

Các trường Nhật ngữ ở Hyogo có 14 trường

Tên trường Địa chỉ trường
SHUMEI KOBE INTERNATIONAL SCHOOL Itani Bldg., 5-1-8 Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi, Hyogo 657-0831
KOBE INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 1-12-7 Arata-cho, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0032
KOBE INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY, SOUTH 33-5 Nishidemachi, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0822
KOBE FOREIN LANGUAGE EDUCATION ACADMY 5-6-1, Rokubancho, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0002
INTERCULTURE LANGUAGE ACADEMY 7-5 Yonbancho, Nagata-ku, Kobe-shi, Hyogo 653-0004
THE KOBE YMCA COLLEGE JAPANESE DEPARTMENT 1-1 Kitano-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0002
KOBE INSTITUTE OF COMPUTING COLLEGE OF COMPUTING JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1-6-35 Yamamotodori, Chuo-ku, Kobe-shi Hyogo 650-0003
COMMUNICA INSTITUTE 116-2 Higashi-machi, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0031
KOBE TOYO JAPANESE COLLEGE 110-2 Ito-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-0032
KASUGA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 5-7-10 Miyamoto-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0063
KOBE JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 4-6-3 Ninomiya-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0093
JAPAN ENGINEERING COLLEGE 383-22 Kaneda, Himeji-shi, Hyogo 672-8001
KOBE INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL 6-20 Tateishi-cho, Nishinomiya-shi, Hyogo 662-0943
ITAMI INTERNATIONAL FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-1-10 Nishidai, Itami-shi, Hyogo 664-0858

Các trường Nhật ngữ ở Nara có 2 trường

Tên trường Địa chỉ trường
NARA GENERAL BUSINESS TECHNICAL COLLEGE 421 Aburasaka-cho, Nara-shi, Nara 630-8247
TENRIKYO LANGUAGE INSTITUTE, JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 186 Morimedo-cho, Tenri-shi, Nara 632-0035

Các trường Nhật ngữ ở Wakayama có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
WAKAYAMA YMCA COLLEGE JAPANESE LANGUAGE COURSES 1-12-13 Ota, Wakayama-shi, Wakayama 640-8323

Các trường Nhật ngữ ở Tottori có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
YONAGO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE 178 Meijicho, Yonago-shi, Tottori 683-0053

Các trường Nhật ngữ ở Okayama có 5 trường

Tên trường Địa chỉ trường
OKAYAMA BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE COURSE 2-11 Iwata-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0022
OKAYAMA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY JAPANESE LANGUAGE COURSE 8-10 Showa-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0032
OSAFUNE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL 3-10 Banzan-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0818
OKAYAMA INSTITUTE OF LANGUAGES 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0841
KURASHIKI LANGUAGE ACADEMY 3-10-33 Achi, Kurashiki-shi, Okayama 710-0055

Các trường Nhật ngữ ở Hiroshima có 8 trường

Tên trường Địa chỉ trường
HIROSHIMA YMCA COLLEGE 7-11 Hacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8523
IGL MEDICAL AND WELFARE COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT 1-12-18 Tomohigashi, Asaminami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 731-3164
YAMANAKA EDUCATIONAL INSTITUTE, MIHARA INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES 5-8-15 Miyaoki, Mihara-shi, Hiroshima 723-0016
HIROSHIMA ACADEMY 2-2-8 Shiromi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0054
MIROKU-NO-SATO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF INTERNATIONAL CULTURE INSTITUTE 22-3 Nakasanna, Numakuma-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0402
HIROSHIMA INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE 1-2-3 Kasumi-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0812
FUKUYAMA INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGES 1-1-23 Nishisakura-machi, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0818
FUKUYAMA YMCA INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE 2-8-15 Nishimachi, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-8522

Các trường Nhật ngữ ở Yamaguchi có 3 trường

Tên trường Địa chỉ trường
SAKURA INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE 3-5-19 Takezaki-cho, Shimonoseki-shi, Yamaguchi 750-0025
SAKURA INTERNATIONAL LANGUAGE TEACHING COLLEGE 3000-10 Chinto, Hagi-shi, Yamaguchi 758-0011
TOKUYAMA SOUGOU BUSINESS SCHOOL 2-13 Honmachi, Shunan-shi, Yamaguchi 745-0036

Các trường Nhật ngữ ở Kagawa có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
ANABUKI BUSINESS COLLEGE JAPANESE COURSE TAKAMATSU 1-11-1 Nishiki-machi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0020

Các trường Nhật ngữ ở Ehime có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
HAPPINESS FOREIGN LANGUAGE SCHOOL 2-2-16 Ikkucho, Niihama-shi, Ehime 792-0025

Các trường Nhật ngữ ở Fukuoka có 13 trường

Tên trường Địa chỉ trường
KYUSHU INTERNATIONAL EDUCATION COLLEGE Hakatakindai-Bldg 4F, 1-1-33 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013
FUKUOKA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL Hakata Kindai Bldg 8F, 1-1-33 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0013
ASO FOREIGN LANGUAGE TOURISM AND PATISSIER COLLEGE 1-14-17 Hakataeki-Minami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0016
KYUSHU FOREIGN LANGUAGE ACADEMY 2-1 Nakagofuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0035
FUKUOKA KOKUDO-KENSETSU TECHNICAL COLLEGE 2-7-8 Sanchiku, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0887
FUKUOKA YMCA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL Tenjin Asahi Bldg. 2F, 3-4-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001
KYUSHU EISU GAKKAN INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 1-5-30 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0073
ASIA JAPANESE ACADEMY 4-2-29 Nagazumi, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 811-1362
KYUSHU NICHIGO GAKUIN 2-13-35 Shimizu, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0031
NISHINIHON INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE 4-17-17 Shiobaru, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 815-0032
FUKUOKA YMCA INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE DEPARTMENT 1-1-10 Nanakuma, Jonan-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 814-0133
NILS 760-5 Ogori, Ogori-shi, Fukuoka 838-0141
SAKURA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY 2-17-12 Misaki, Shingumachi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-0121

Các trường Nhật ngữ ở Kumamoto có 2 trường

Tên trường Địa chỉ trường
KUMAMOTO TECHNICAL COLLEGE JAPANESE COURSE 5-1-1 Nagamine-higashi, Higashi-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 861-8038
KUMAMOTO YMCA COLLEGE JAPANESE DEPARTMENT 2-1-11 Obiyama, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 862-0924

Các trường Nhật ngữ ở Kagoshima có 1 trường

Tên trường Địa chỉ trường
KAGOSHIMA CAREER DESIGN COLLEGE 2-4173 Taniyamachuo, Kagoshima-shi, Kagoshima 891-0141

Các trường Nhật ngữ ở Okinawa có 6 trường

Tên trường Địa chỉ trường
JAPANESE CULTURAL STUDY ACADEMY 2-11-13 Kume, Naha-shi, Okinawa 600-0033
INTERNATIONAL CENTER OF LANGUAGE & CULTURE INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE Sunhills Tabaru 2F, 1-4-1 Tabaru, Naha-shi, Okinawa 901-0156
NICHIA FOREIGN LANGUAGE ACADEMY 1-1-1 Matsugawa, Naha-shi, Okinawa 902-0062
CROSS CULTURAL COMMUNICATION CENTER ANNEXED JAPANESE SCHOOL 4-13-8 Nagata, Ginowan-shi Okinawa 901-2212
JSL NIHON ACADEMY 1-1-1 Nakanisi, Urazoe-shi, Okinawa 901-2125
ASIAN LANGUAGE CULTURE COLLEGE 5-3-25 Midori-machi, Uruma-shi, Okinawa 904-2215

Chú ý:

Ở Nhật Bản có 47 tỉnh thành phố như dưới đây, nhưng có tỉnh, thành phố không có trường Nhật ngữ nào. Trong danh sách trên đây không gi tỉnh, thành phố nào nghĩa là tỉnh, thành phố đó không có trường Nhật Ngữ.

bản đồ các trường nhật ngữ ở nhật bản

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *