Đi làm việc tại Nhật Bản thì đóng bảo hiểm như thế nào?

Theo Luật BHXH số 53/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11/2014, có hiệu lực từ 1/1/2016, trong đó quy định đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là phải đóng bảo […]

Theo Luật BHXH số 53/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11/2014, có hiệu lực từ 1/1/2016, trong đó quy định đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng là phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Theo như quy định, hình thức đóng BHXH đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài là 6 tháng, 12 tháng, hay 24 tháng đóng 1 lần, nơi đóng BHXH rất linh hoạt đối với người lao động.

bao-hiem-xa-hoi

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, các công ty doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần biết các thông tin cụ thể về quy định  BHXH bắt buộc đối với người đi xuất khẩu lao động. Với đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì tham gia BHXH bắt buộc được áp dụng đối với các hợp đồng như sau: Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với công ty, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức (Thực tập sinh) thực tập nâng cao tay nghề với công ty doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập sinh nâng cao tay nghề. Và người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ theo các hợp đồng đã quy định.

Và  mức đóng và phương thức đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm: Mức đóng hàng tháng là 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Phương thức, hình thưc đóng BHXH được thực hiện theo 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần, hoặc là đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, hoặc đóng qua ông ty, doanh nghiệp, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sau khi các bạn hoàn thành  thực tập sinh, hết thời hạn hợp đồng làm việc bên Nhật, các bạn về nước sẽ nhận lại được số tiền mà các bạn đóng bảo hiểm hàng tháng trong thời gian bạn làm việc tại Nhật Bản.

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *