Điều kiện hưởng BHXH cho người đi XKLĐ

Người xuất khẩu lao động nước ngoài không có điều kiện để làm thủ tục, hồ sơ yêu cầu nhận BHXH có thể làm đơn ủy quyền cho người thân nhận thay. Điều kiện hưởng BHXH: Theo quy định tại Nghị quyết số: 93/2015/QH13 Điều 1. Điều kiện, lợi ích khi đi Nhật làm việc […]

Người xuất khẩu lao động nước ngoài không có điều kiện để làm thủ tục, hồ sơ yêu cầu nhận BHXH có thể làm đơn ủy quyền cho người thân nhận thay.

Điều kiện hưởng BHXH:

Theo quy định tại Nghị quyết số: 93/2015/QH13 Điều 1.

LuatBHXH

  1. Người lao động được hưởng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện được hưởng lương hưu để bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Trong trường hợp người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, thì khi có yêu cầu nhận tiền bảo hiểm đã đóng thì vẫn được nhận bảo hiểm xã hội.

  1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, mỗi một năm được tính như sau:
  • 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014.
  • 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho đóng từ năm 2014 trở đến nay.

Trường hợp áp dụng với người lao động xuất khẩu

Bạn tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà tổng thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì sẽ được yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần.

Trường hợp bạn đi xuất khẩu lao động khi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú thì có thể làm hồ sơ ủy quyền cho người thân gia đình để nhận hộ tiền bảo hiểm.

Hồ sơ giấy tờ ủy quyền để hưởng bảo hiểm xã hội:

  • Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền do người lao động được hưởng bảo hiển xã hội trực tiếp viết ký và nghi rõ họ tên (Mẫu 14-HSB mẫu đơn quy định cho bản thân người lao động có tên trên sổ BHXH – là đối tượng được hưởng trợ cấp BHXH một lần thì phải viết đề nghị và ký tên)

  • Nộp hồ sơ tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người ủy quyền

Chú ý khi đi nhận bảo hiểm mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • CMTND và hộ khẩu của người được ủy quyền
  • Sổ BHXH
  • Đơn đề nghị hưởng BHXH
  • Giấy tờ ủy quyền.

 

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *