Homepage » Tiền Nenkin Nhật Bản

Tiền Nenkin Nhật Bản

Tiền Nenkin Nhật Bản hay còn gọi là tiền hoàn thuế Nenkin Nhật Bản là một khoản tiền mà người đi xuất khẩu lao động Nhật Bản – Thực tập sinh Nhật Bản sau khi về nước sẽ lấy lại được, Nenkin lần 1 – Nenkin lần 2 – Nenkin lần 3