Tin vui: Nhật Bản chính thức cho Thực tập sinh ở lại làm việc 5 năm

Tin vui cho các bạn lao động đang ở Nhật và các bạn muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là: Luật mới của Nhật đã chính thức cho phép lao động người nước ngoài đến Nhật làm việc theo diện thực tập sinh được ở lại làm việc 5 năm.

Luật lao động mới của Nhật Bản cho thực tập sinh nước ngoài sẽ được ở lại làm việc 5 năm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Luật mới này chính phủ Nhật Bản nhanh chóng cho áp dụng vì nguồn nhân lực ở Nhật Bản đang thiếu trầm trọng.

Tham khảo thêm:

Các đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản mới

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *