Tin vui: Nhật Bản chính thức cho Thực tập sinh ở lại làm việc 5 năm

Tin vui cho các bạn lao động đang ở Nhật và các bạn muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là: Luật mới của Nhật đã chính thức cho phép lao động người nước ngoài đến Nhật làm việc theo diện thực tập sinh được ở lại làm việc 5 năm.

Luật lao động mới của Nhật Bản cho thực tập sinh nước ngoài sẽ được ở lại làm việc 5 năm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Luật mới này chính phủ Nhật Bản nhanh chóng cho áp dụng vì nguồn nhân lực ở Nhật Bản đang thiếu trầm trọng.

Tham khảo thêm:

Các đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản mới

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *