Trách nhiệm của Cty XKLD bị thu hồi giấy phép với lao động

Theo quy định của pháp luật thì, công ty làm dịch vụ xuất khẩu lao động khi bị thu hồi giấy phép hoạt động, hay nộp lại giấy phép hoạt động thì vẫn có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những người đăng ký tham gia, nhưng người đã trúng tuyển, những lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại nước ngoài mà vẫn còn thời hạn hợp đồng. Trách nhiệm của công ty làm dịch vụ xuất khẩu lao động khi bị thu hồi giấy phép, được quy định chi tiết trong luật như sau:

quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (2) và điểm b, khoản 7, Mục I – Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH

(2) Điều 24 – Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép

1. Doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Luật này có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hiệu lực.

2. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật này.

3. Việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép được thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này.

(3) – Điểm b, khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH:

“b) Thủ tục thu hồi Giấy phép: Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có quyết định thu hồi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải nộp lại cho Cục Quản lý lao động ngoài nước Giấy phép đã được cấp và báo cáo về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài; số lượng người lao động đã tuyển chọn đối với những hợp đồng còn hiệu lực, các khoản đóng góp của người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài; việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; phương án thực hiện trách nhiệm đối với các hợp đồng còn hiệu lực.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật và trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng đã ký kết, doanh nghiệp dịch vụ báo cáo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc hoàn thành nghĩa vụ kèm theo các tài liệu chứng minh việc hoàn thành các nghĩa vụ đó. Cục Quản lý lao động ngoài nước xem xét và có văn bản để doanh nghiệp rút tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật”.

Chú ý: Đây là những quy định trong bộ luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tư vẫn miễn phí

Để được tư vấn XKLĐ Nhật Bản trực tiếp : Các bạn hãy đăng ký trực tuyến(Bên phía cột tay phải), hoặc các bạn hãy viết comment và để lại SĐT (ở phí dưới cuối cùng), hoặc chát qua ZALO. Để nhân viên của công ty sẽ gọi điện tư vấn trực tiếp, chi tiết cho các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *