Cơ khí

Tuyển xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí, làm hàn xì, bào, phay, tiện, dập kim loại tại nhật bản lương cao hợp đồng 3 năm