Đơn hàng ngắn hạn 1 năm

Đơn hàng ngắn hạn 1 năm đi Nhật Bản, tính chất công việc thời vụ nên lương vào công việc làm thêm khá cao. Hiện công ty chúng tôi có nhiều đơn hàng xklđ Nhật bản 1 năm như dưới đây…