Kỹ sư – kỹ thuật viên

Tuyển kỹ sư – kỹ thuật viên làm tại Nhật Bản, làm kỹ sư tại Nhật Bản lương cao hợp đồng 3 năm, nhiều chính sách đãi ngộ ưu tiên kỹ sư có tiếng Nhật