Kỹ sư – kỹ thuật viên

Tuyển kỹ sư – kỹ thuật viên làm tại Nhật Bản, làm kỹ thuật viên Nhật Bản lương cao hợp đồng 3 năm, ra hạn thêm thành 5 năm, nhiều chính sách đãi ngộ ưu tiên kỹ sư có tiếng Nhật. Hiện nay có một số đơn hàng tuyển kỹ thuật viên Nhật Bản không yêu cầu tiếng Nhật. Chi tiết các đơn hàng các bạn hãy xem các tin dưới đây…