Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

Đây là Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói, tuyển nam. Đây là đơn hàng thi tuyển tháng 10/2016. Trong video phỏng vấn tuyển lao động Nhật

Đây là video hôm phỏng vấn đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng gói, tuyển nam. Đây là đơn hàng thi tuyển tháng 10/2016. Trong video các bạn sẽ thấy hết 1 buổi phỏng vấn diễn ra như thế nào. Từ chào hỏi khi khách tới, đến trả lời phỏng vấn.

Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

Tham khảo thêm:  các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản làm thực phẩm

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

  1. Hỏi toàn câu khó, hóc xương cá thế này. Mai thi rồi thấy run quá anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *