Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

Đây là video hôm phỏng vấn đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật Bản làm đóng gói, tuyển nam. Đây là đơn hàng thi tuyển tháng 10/2016. Trong video các bạn sẽ thấy hết 1 buổi phỏng vấn diễn ra như thế nào. Từ chào hỏi khi khách tới, đến trả lời phỏng vấn.

Video phỏng vấn XKLĐ Nhật Bản – Làm đóng gói

Tham khảo thêm:  các đơn hàng XKLĐ Nhật Bản làm thực phẩm

  1. Hỏi toàn câu khó, hóc xương cá thế này. Mai thi rồi thấy run quá anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *