Video phỏng vấn Xuất khẩu lao động Nhật Bản – Đơn hàng may

Đây là video phỏng vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng may của cty chúng tôi. Đơn hàng may thì chủ Nhật thường cho thi tay nghề may trước, sau đó là phỏng vấn. Nếu đơn hàng may yêu cầu tay nghề tốt thì 60% trúng tuyển là cắn cứ qua tay nghề, còn […]

Đây là video phỏng vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng may của cty chúng tôi. Đơn hàng may thì chủ Nhật thường cho thi tay nghề may trước, sau đó là phỏng vấn. Nếu đơn hàng may yêu cầu tay nghề tốt thì 60% trúng tuyển là cắn cứ qua tay nghề, còn 40% là qua phỏng vấn. Còn đơn hàng may không yêu cầu tay nghề cao thì: 60% trúng tuyển qua phỏng vấn, 40% căn cứ vào thao tác làm việc.

Video phỏng vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng may

Cập nhật – các đơn hàng may

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *