Danh sách tất cả các trường đại học ở Nhật Bản

Đến Nhật Bản du học thì hầu hết ai cũng muốn được vào học tại một trường ở Tokyo, vật tìm danh sách rất cả các trường đại học ở Tokyo tìm ở đâu. Ở dưới đây bạn nhé!

Dưới đây là danh sách các trường đại học ở Nhật Bản được cập nhật mới nhất. Danh sách này được sắp xếp theo khu vực tỉnh, thành phố.

Danh sách các trường đại học ở Nhật Bản:

Các trường ở Tokyo

Tên trường Website trường
Aoyama Gakuin University http://www.aoyama.ac.jp/
Asia University  https://www.asia-u.ac.jp/english/
Bunka Gakuen University http://www.bunka.ac.jp/
Chuo University http://global.chuo-u.ac.jp/english/
Daito Bunka University http://www.daito.ac.jp/english/
Gakushuin University http://www.univ.gakushuin.ac.jp/
Globis University Graduate School of Management http://gms.globis.co.jp/
Hitotsubashi University http://www.hit-u.ac.jp/index.html
Hosei University http://www.hosei.ac.jp/
Hoshi University http://www.hoshi.ac.jp/
International Christian University http://www.icu.ac.jp/
Japan Women’s University http://www.jwu.ac.jp/sp/
Joshibi University of Art and Design http://www.joshibi.ac.jp/
Keio University https://www.keio.ac.jp/en/
Keisen University http://www.keisen.ac.jp/
Kogakuin University http://www.kogakuin.ac.jp/
Kokugakuin University https://www.kokugakuin.ac.jp/
Kokushikan University http://www.kokushikan.ac.jp/
Komazawa University https://www.komazawa-u.ac.jp/
Kyorin University http://www.kyorin-u.ac.jp/
Meiji Gakuin University http://www.meijigakuin.ac.jp/
Meiji University http://www.meiji.ac.jp/
Meisei University https://www.meisei-u.ac.jp/?r=gmb
Mejiro University https://www2.mejiro.ac.jp/eng/university/
Musashi Institute of Technology https://www.tcu.ac.jp/
Musashi University http://www.musashi.ac.jp/
Musashino Academia Musicae http://www.musashino-music.ac.jp/
Musashino Art University http://www.musabi.ac.jp/
Musashino University https://www.musashino-u.ac.jp/
National Graduate Institute for Policy Studies http://www.grips.ac.jp/en
Nihon University http://www.nihon-u.ac.jp/
Nippon Dental University http://www.ngt.ndu.ac.jp/
Nippon Medical School https://www.nms.ac.jp/college/english.html
Nippon Sport Science University http://www.nittai.ac.jp/access/tokyo.html
Nishogakusha University http://www.nishogakusha-u.ac.jp/
Ochanomizu University http://www.ocha.ac.jp/
Otsuma Women’s University http://www.otsuma.ac.jp/
Rikkyo University (St. Paul’s University) ……. http://english.rikkyo.ac.jp/
Rissho University http://www.ris.ac.jp/
Sanno University http://www.sanno.ac.jp/
Science University of Tokyo http://www.tus.ac.jp/
Seijo University http://www.seijo.ac.jp/
Seikei University http://www.seikei.ac.jp/university/
Seisen University http://www.seisen-u.ac.jp/
Shibaura Institute of Technology  …. http://www.shibaura-it.ac.jp/
Shirayuri Women’s University http://www.shirayuri.ac.jp/index.html
Showa Women’s University https://univ.swu.ac.jp/
Soka University http://www.soka.edu/
Sophia University http://www.sophia.ac.jp/
Taisho University https://www.tais.ac.jp/
Takachiho University http://www.takachiho.jp/
Takushoku University http://www.takushoku-u.ac.jp/access.html
Tama Art University http://www.tamabi.ac.jp/index_j.htm
Teikyo University http://www.teikyo-u.ac.jp/index.html
Temple University Japan http://www.tuj.ac.jp/
Toho Gakuen School of Music http://www.tohomusic.ac.jp/college/
Toho University http://www.toho-u.ac.jp/
Tōkai University http://www.u-tokai.ac.jp/
Tokyo Denki University https://www.dendai.ac.jp/
Tokyo Fuji University http://www.fuji.ac.jp/
Tokyo Future University http://www.tokyomirai.ac.jp/
Tokyo Institute of Polytechnics http://www.titech.ac.jp/english/
Tokyo Institute of Technology http://www.titech.ac.jp/
Tokyo Junshin University http://www.t-junshin.ac.jp/univ/
Tokyo Kasei-Gakuin University http://www.kasei-gakuin.ac.jp/english.html
Tokyo Kasei University http://www.tokyo-kasei.ac.jp/
Tokyo Keizai University http://www.tku.ac.jp/
Tokyo Medical and Dental University http://www.tmd.ac.jp/
Tokyo Medical University http://www.tokyo-med.ac.jp/english/
Tokyo Metropolitan University http://www.tmu.ac.jp/english/index.html
Tokyo National University of Fine Arts and Music http://www.geidai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture http://www.nodai.ac.jp/
Tokyo University of Agriculture and Technology http://www.tuat.ac.jp/
Tokyo University of Foreign Studies http://www.tufs.ac.jp/
Tokyo University of Marine Science & Technology https://www.kaiyodai.ac.jp/
Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences http://www.toyaku.ac.jp/
Tokyo University of Science http://www.tus.ac.jp/
Tokyo University of Technology http://www.teu.ac.jp/
Tokyo Woman’s Christian University http://office.twcu.ac.jp/univ/index.html
Tokyo Zokei University http://www.zokei.ac.jp/
Toyo University http://www.toyo.ac.jp/
United Nations University http://unu.edu/
University of Electro-Communications http://www.uec.ac.jp/
University of the Sacred Heart http://www.u-sacred-heart.ac.jp/
University of Tokyo http://www.u-tokyo.ac.jp/index_j.html
Waseda University https://www.waseda.jp/top/en

Trường ở Osaka

 • Aino University
 • Hagoromo International University
 • Hannan University
 • Heian Jogakuin-St. Agnes’-University
 • Kansai Gaidai University (Kansai University of Foreign Languages)
 • Kansai Medical University
 • Kansai University
 • Kansai University of Welfare Sciences
 • Kinki University
 • Kwansei Gakuin University, Osaka-Umeda
 • Momoyama Gakuin University
 • Morinomiya University of Medical Sciences
 • Osaka City University
 • Osaka Dental University
 • Osaka Electro Communication University
 • Osaka Gakuin University
 • Osaka Institute of Technology
 • Osaka International University
 • Osaka Kawasaki Rehabilitation University
 • Osaka Kyoiku University
 • Osaka Prefecture University
 • Osaka University
 • Osaka University of Arts
 • Osaka University of Commerce
 • Osaka University of Comprehensive Children education
 • Osaka University of Economics
 • Osaka University of Economics & Law
 • Osaka University of Foreign Studies
 • Osaka University of Health & Sport Sciences
 • Osaka University of Human Sciences
 • Osaka University of Pharmaceutical Sciences
 • Osaka University of Tourism
 • Otani Women’s University
 • Poole Gakuin University
 • Senri Kinran University
 • Setsunan University
 • Shijonawate Gakuen University
 • Shitennoji International Buddhist University
 • Soai University
 • Taisei Gakuin University
 • Tezukayama Gakuin University
 • Tokiwakai Gakuen University

Tỉnh Aichi

 • Aichi Bunkyo University
 • Aichi Gakuin University
 • Aichi Institute of Technology
 • Aichi Medical University
 • Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music
 • Aichi Shinshiro Otani University
 • Aichi Toho University
 • Aichi University
 • Aichi University of Education
 • Chūbu University
 • Chukyo University
 • Daido Institute of Technology
 • Doho University
 • Fujita Health University
 • Kinjo Gakuin University
 • Kinjo University
 • Meijo University
 • Nagoya City University
 • Nagoya Gakuin University
 • Nagoya Institute of Technology
 • Nagoya Keizai University
 • Nagoya Sangyo University
 • Nagoya University
 • Nagoya University of Arts
 • Nagoya University of Arts and Sciences
 • Nagoya University of Commerce & Business
 • Nagoya University of Foreign Studies
 • Nagoya Women’s University
 • Nagoya Zokei University of Art & Design
 • Nanzan University
 • Nihon Fukushi University
 • Shubun University
 • Toyohashi University of Technology
 • Toyota Technological Institute

Tỉnh Akita

 • Akita International University
 • Akita Prefectural University
 • Akita University
 • Akita University of Art
 • Akita University of Nursing and Welfare
 • North Asia University

Tỉnh Aomori

 • Aomori Chuo Gakuin University
 • Aomori Public University
 • Aomori University
 • Aomori University of Health and Welfare
 • Hachinohe Institute of Technology
 • Hachinohe University
 • Hirosaki Gakuin University
 • Hirosaki University
 • Kitasato University School of Veterinary Medicine & Animal Sciences

Tỉnh, thành phố Chiba

 • Aikoku Gakuen University
 • Chiba Institute of Technology
 • Chiba Keizai University
 • Chiba Prefectural University of Health Sciences
 • Chiba University
 • Chūōgakuin University
 • Edogawa University
 • International Budo University
 • Josai International University
 • Kaichi International University
 • Kanda University of International Studies
 • Kawamura Gakuen Women’s University
 • Keiai University
 • Meikai University
 • Reitaku University
 • Seitoku University
 • Seiwa University
 • Shukutoku University
 • Shumei University
 • Teikyo Heisei University
 • Tokyo Christian University
 • Tokyo Denki University
 • Tokyo Seitoku University
 • Tokyo University of Information Sciences
 • Toyo Gakuen University
 • Uekusa University
 • Wayo Women’s University

Ehime

 • Ehime University
 • Matsuyama University
 • St. Catherine University

Fukui

 • Fukui Prefectural University
 • Fukui University
 • Fukui University of Technology
 • Jin-ai University

Fukuoka

 • Chikushi Jogakuen University
 • Fukuoka International University
 • Fukuoka Institute of Technology
 • Fukuoka Jo Gakuin University
 • Fukuoka Social Medical Welfare University
 • Fukuoka University
 • Fukuoka University of Economics
 • Fukuoka Women’s University
 • Kitakyushu University
 • Kurume Institute of Technology
 • Kurume University
 • Kyushu Institute of Design
 • Kyushu Institute of Information Sciences
 • Kyushu International University
 • Kyushu Kyoritsu University
 • Kyushu Nutrition Welfare University
 • Kyushu Sangyo University
 • Kyushu University
 • Kyushu Women’s University
 • Nakamura Gakuen University
 • Nishinippon Institute of Technology
 • Seinan Gakuin University
 • Seinan Jo Gakuin University
 • Sojo University
 • St. Mary’s Educational Foundation
 • Tohwa University
 • University of Occupational and Environmental Health

Fukushima

 • Fukushima Medical University
 • Fukushima University
 • Higashi Nippon International University
 • Iwaki Meisei University
 • Koriyama Women’s University
 • Ohu University
 • University of Aizu

Gifu

 • Asahi University
 • Chubu Gakuin University
 • Chukyo Gakuin University
 • Gifu Keizai University
 • Gifu Pharmaceutical University
 • Gifu Shotoku Gakuen University
 • Gifu Women’s University
 • Gifu University
 • Gifu University of Medical Science
 • Institute of Advanced Media Arts and Sciences
 • Tokai Gakuin University

Gunma

 • Gunma University
 • Gunma University of Health and Welfare
 • Jobu University
 • Kanto Gakuen University
 • Kiryu University[13]
 • Maebashi Institute of Technology
 • Takasaki City University of Economics
 • Takasaki University of Commerce
 • Takasaki University of Health and Welfare
 • Tokyo University of Social Welfare
 • Toyo University Itakura Campus
 • University of Creation; Art, Music & Social Work

Hiroshima

 • Elisabeth University of Music
 • Fukuyama City University
 • Fukuyama Heisei University
 • Fukuyama University
 • Hijiyama University
 • Hiroshima Bunkyo Women’s University
 • Hiroshima City University
 • Hiroshima Institute of Technology
 • Hiroshima Kokusai Gakuin University
 • Hiroshima Shudo University
 • Hiroshima University
 • Hiroshima University of Economics
 • Hiroshima Women’s University
 • Kure University
 • Onomichi City University
 • Prefectural University of Hiroshima
 • Yasuda Women’s University

Hokkaido

 • Asahikawa Medical University
 • Asahikawa University
 • Chitose Institute of Science and Technology
 • Future University Hakodate
 • Hokkai Gakuen University
 • Hokkaido Bunkyo University
 • Hokkaido Information University
 • Hokkaido Institute of Technology
 • Hokkaido University
 • Hokkaido University of Education
 • Hokusei Gakuen University
 • Kitami Institute of Technology
 • Kushiro Public University of Economics
 • Muroran Institute of Technology
 • Nayoro City University
 • Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
 • Otaru University of Commerce
 • Rakuno Gakuen University
 • Sapporo City University
 • Sapporo Gakuin University
 • Sapporo International University
 • Sapporo Otani University
 • Sapporo University
 • Seisa University
 • Tomakomai Komazawa University

Hyōgo

 • Ashiya University
 • Himeji Dokkyo University
 • Himeji Institute of Technology
 • Hyogo University
 • Hyogo University of Teacher Education
 • Kansai University of International Studies
 • Kansai University of Nursing and Health Sciences
 • Kansai University of Social Welfare
 • Kinki Welfare University
 • Kobe City University of Foreign Studies
 • Kobe Design University
 • Kobe Gakuin University
 • Kobe Institute of Computing
 • Kobe Shinwa Women’s University
 • Kobe Shoin Women’s University
 • Kobe Tokiwa University
 • Kobe University
 • Kobe University of Fashion and Design
 • Kobe Women’s University
 • Kobe Yamate University
 • Konan University
 • Konan Women’s University
 • Koshien University
 • Kwansei Gakuin University
 • Mukogawa Women’s University
 • Otemae University
 • Sonoda Gakuen Women’s University
 • St. Thomas University
 • Takarazuka University
 • University of Hyogo
 • University of Marketing and Distribution Sciences

Ibaraki

 • Ibaraki Christian University
 • Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
 • Ibaraki University
 • Ryutsu Keizai University
 • Tokiwa University
 • Tokyo Kasei Gakuin Tsukuba Women’s University
 • Tsukuba International University
 • University of Tsukuba

Ishikawa

 • Hokuriku University
 • Ishikawa Prefectural Nursing University
 • Japan Advanced Institute of Science and Technology
 • Kanazawa Gakuin University
 • Kanazawa Institute of Technology
 • Kanazawa Medical University
 • Kanazawa Seiryo University
 • Kanazawa University
 • Kinjo University
 • Fuji University
 • Iwate Medical University
 • Iwate Prefectural University
 • Iwate University
 • Morioka University

Kagawa

 • Kagawa University
 • Shikoku Gakuin University
 • Takamatsu University
 • Tokushima Bunri University Kagawa Campus

Kagoshima

 • Daiichi Institute of Technology
 • The International University of Kagoshima
 • Kagoshima Immaculate Heart University
 • Kagoshima University
 • National Institute of Fitness and Sports in Kanoya
 • Shigakukan University

Kanagawa

 • Ferris University
 • Japan Women’s University
 • Kanagawa Institute of Technology
 • Kanagawa University
 • Kanagawa University of Human Services
 • Kanto Gakuin University
 • Kitasato University
 • Kokugakuin University
 • Sagami Women’s University
 • Senshu University
 • Shoin University
 • Showa University of Music
 • St. Marianna University School of Medicine
 • Tama University
 • Toin University of Yokohama
 • Toyo Eiwa University
 • Tsurumi University
 • Yashima Gakuen University
 • Yokohama City University
 • Yokohama National University

Kōchi

 • Kochi University
 • Kochi University of Technology

Kumamoto

 • Kumamoto Gakuen University
 • Kumamoto Health Science University
 • Kumamoto University
 • Kyushu Tokai University
 • Kyushu University of Nursing and Social Welfare
 • Prefectural University of Kumamoto
 • Sojo University

Kyoto

 • Bukkyo University
 • Doshisha University
 • Hanazono University
 • Kyoto Bunkyo University
 • Kyoto City University of Arts
 • Kyoto Gakuen University
 • Kyoto Institute of Technology
 • Kyoto International University
 • Kyoto Notre Dame University
 • Kyoto Pharmaceutical University
 • Kyoto Prefectural University
 • Kyoto Saga University of Arts
 • Kyoto Sangyo University
 • Kyoto Seika University
 • Kyoto Sosei University
 • Kyoto University
 • Kyoto University of Education
 • Kyoto University of Foreign Studies
 • Meiji University Of Oriental Medicine
 • Ritsumeikan University
 • Ryukoku University
 • Seibi University
 • Shuchiin University

Mie

 • Kogakkan University
 • Mie Chukyo University
 • Mie University
 • Suzuka International University
 • Suzuka University of Medical Science
 • Yokkaichi University

Miyagi

 • Ishinomaki Senshu University
 • Miyagi University
 • Miyagi University of Education
 • Shokei Gakuin University
 • Tohoku Bunka Gakuen University
 • Tohoku Fukushi University
 • Tohoku Gakuin University
 • Tohoku Institute of Technology
 • Tohoku Pharmaceutical University
 • Tohoku University

Miyazaki

 • Kyushu University of Health and Welfare
 • Minami Kyushu University
 • Miyazaki Municipal University
 • Miyazaki Prefectural Nursing University
 • Miyazaki Sangyo-keiei University
 • University of Miyazaki

Nagano

 • Matsumoto Dental University
 • Matsumoto University
 • Nagano University
 • Saku University
 • Science University of Tokyo, Suwa
 • Shinsyu University

Nagasaki

 • Nagasaki Institute of Applied Science
 • Nagasaki International University
 • Nagasaki Junshin University
 • Nagasaki Prefectural University
 • Nagasaki University
 • Nagasaki University of Foreign Studies
 • Nagasaki Wesleyan University
 • Siebold University of Nagasaki

Nara

 • Kinki University
 • Kio University
 • Nara Institute of Science and Technology
 • Nara Medical University
 • Nara Prefectural University
 • Nara Sangyo University
 • Nara University
 • Nara University of Education
 • Nara Women’s University
 • Tenri University
 • Tezukayama University

Niigata

 • International University of Japan
 • Joetsu University of Education
 • Nagaoka Institute of Design
 • Nagaoka University
 • Nagaoka University of Technology
 • Niigata Institute of Technology
 • Niigata Sangyo University
 • Niigata Seiryo University
 • Niigata University
 • Niigata University of Health and Welfare
 • Niigata University of International and Information Studies
 • Niigata University of Management
 • Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences
 • University of Niigata Prefecture

Ōita

 • Beppu University
 • Nippon Bunri University
 • Oita University
 • Oita University of Nursing and Health Sciences
 • Ritsumeikan Asia Pacific University

Okayama

 • Chugoku Gakuen University
 • Kawasaki Medical School
 • Kawasaki Medical University
 • Kawasaki University of Medical Welfare
 • Kibi International University
 • Kurashiki Sakuyo University
 • Kurashiki University of Science and the Arts
 • Notre Dame Seishin University
 • Okayama Prefectural University
 • Okayama Shoka University
 • Okayama University
 • Okayama University of Science
 • Sanyo Gakuen University
 • Shujitsu University

Okinawa

 • Meio University
 • Okinawa Christian University
 • Okinawa Institute of Science and Technology
 • Okinawa International University
 • Okinawa Prefectural University of Arts
 • Okinawa University
 • University of the Ryukyus

Saga

 • Nishikyushu University
 • Saga University

Saitama

 • Bunkyo University
 • Bunri University of Hospitality
 • Daito Bunka University
 • Dokkyo University
 • Heisei International University
 • Institute of Technologists
 • Josai University
 • Jumonji University
 • Kyoei University
 • Musashino Gakuin University
 • Nihon Institute of Medical Science
 • Nihon Pharmaceutical University
 • Nippon Institute of Technology
 • Saitama Gakuen University
 • Saitama Institute of Technology
 • Saitama Medical University
 • Saitama Prefectural University
 • Saitama University
 • Seigakuin University
 • Shobi University
 • Surugadai University
 • Tokyo International University
 • University of Human Arts and Sciences
 • Urawa University

Shiga

 • Heian Jogakuin University (St. Agnes University)
 • Nagahama Institute of Bio-Science and Technology
 • Seian University of Art And Design
 • Seisen University
 • Shiga University
 • Shiga University of Medical Science
 • The University of Shiga Prefecture

Shimane

 • Shimane University
 • University of Shimane

Shizuoka

Shizuoka Institute of Science and Technology
 • Fuji Tokoha University
 • Hamamatsu University
 • Shizuoka Eiwa Gakuin University
 • Shizuoka Institute of Science and Technology
 • Shizuoka Sangyo University
 • Shizuoka University
 • Shizuoka University of Art and Culture
 • Shizuoka University of Welfare
 • Tokoha Gakuen University
 • University of Shizuoka

Tochigi

 • Ashikaga Institute of Technology
 • Bunsei University of Art
 • Hakuoh University
 • International University of Health and Welfare
 • Jichi Medical University
 • Sakushin Gakuin University
 • Utsunomiya Kyowa University
 • Utsunomiya University

Tokushima

 • Naruto University of Education
 • Shikoku University
 • Tokushima Bunri University
 • University of Tokushima

Tottori

 • Tottori University
 • Tottori University of Environmental Studies

Toyama

 • Takaoka University of Law
 • Toyama Prefectural University
 • Toyama University of International Studies
 • University of Toyama

Wakayama

 • Koyasan University
 • Wakayama Medical University
 • Wakayama University

Yamagata

 • Tohoku University of Art & Design
 • Tohoku University of Community Service and Science
 • Yamagata Prefectural University of Health Sciences
 • Yamagata University

Yamaguchi

 • Baiko Gakuin University
 • Shimonoseki City University
 • Tokuyama University
 • Tokyo University of Science, Yamaguchi
 • Ube Frontier University
 • University of East Asia (Toua Daigaku)
 • Yamaguchi Prefectural University
 • Yamaguchi University
 • Yamaguchi University of Human Welfare and Culture

Yamanashi

 • Health Science University
 • Minobusan University
 • Teikyo University of Science & Technology
 • Tsuru University
 • Yamanashi Eiwa University
 • Yamanashi Gakuin University
 • Yamanashi Prefectural University
 • Yamanashi University

Trên đây là danh sách các trường đại học ở Nhật Bản được cập nhật vào kỳ tháng 04/2017. Nêu các bạn muốn tìm hiểu các thông tin về du học Nhật Bản thi hay xem thêm ở đây >> Du học Nhật Bản.

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *