Video Thi Tuyển Xuất khẩu lao động Nhật Bản

Sau đây là những Video thi tuyển Xuất khẩu lao động Nhật Bản với các đơn hàng làm: Điện tử, đóng gói, nông nghiệp. Một số đơn hàng ngoài phỏng vấn ra chủ Nhật còn muốn test một số kỹ năng, như độ khéo của tay, độ nhanh nhậy, chính xác của tay và mắt. Có thể thi […]

Sau đây là những Video thi tuyển Xuất khẩu lao động Nhật Bản với các đơn hàng làm: Điện tử, đóng gói, nông nghiệp. Một số đơn hàng ngoài phỏng vấn ra chủ Nhật còn muốn test một số kỹ năng, như độ khéo của tay, độ nhanh nhậy, chính xác của tay và mắt. Có thể thi gắp hạt đậu, chia bài, gọt hoa quả… Với mục đích duy nhất là chủ muốn xem độ khéo léo và chính xác của tay mắt. Các bạn không nên làm nhanh, hãy làm chính xác, gọn gàng là được điểm cao hơn.

Tham khảo thêm: Các đơn hàng tuyển lao động Nhật Bản

Video Thi tay nghề: Gắp hạt đậu 

Video thi tuyển đơn hàng mộc xây dựng

Video thi: Đơn Hàng điện tử

Video Thi tay nghề: Gắp hạt đậu, chia bài, buộc dâyThi tay nghề: Gọt quả

laodongxuatkhaunhatban.vn - Website xuất khẩu lao động Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *